Naar inhoud
 

Toelating en aanmelding

Meer informatie

 

Praktijk

Hoe en waarom je bij ons tegelijkertijd werkt en studeert

 

Pre-master

Nog niet de perfecte vooropleiding? Met de pre-master stomen we je klaar!

 

Open dagen

Kom kennismaken met de Academie!

Master Stedenbouw


Steden zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en fascinatie, door mensenhanden gemaakt. In de master Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst leer je de stad in al haar complexiteit en vaak onvoorstelbare schaal te begrijpen, slimme strategische ontwikkelvoorstellen voor haar toekomst te doen en zowel functionele als attractieve ontwerpvoorstellen voor concrete plekken in de stad te maken.

Als stedenbouwkundige kun je de wensen van burgers, ondernemers en bestuurders en de abstracte analyses, theorieën en verhalen van sociologen, economen, planologen, verkeerskundigen en soortgelijke disciplines vertalen in concrete en betekenisvolle ruimtelijke ontwerpvoorstellen. Voor straat, buurt, wijk, stad en stedelijke regio. Aan de Academie krijg je daarbij alle handvatten aangereikt om je te ontwikkelen tot een centrale en verbindende persoon in het bouwen aan de stad en een veelzijdige, en authentieke beroepsuitoefenaar te worden.

Opleidingsgegevens
Studielast240 EC (120 studie, 120 praktijk)
Studieduur4 jaar deeltijd
VoertaalEngels
CROHO-code44338 (M Stedenbouw)
GraadMaster of Science (MSc)
HoofdAnna Gasco

Studieoverzicht Stedenbouw 22-23

Beroepsperspectief

De Academie van Bouwkunst stimuleert haar studenten om het maximale uit hun talenten te halen. Dit resulteert in een bijzonder hoog niveau en regelmatig wordt het werk van studenten van de Academie bekroond met de Archiprix of andere prijzen.

Na de masteropleiding Stedenbouw heb je de beschikking over een breed en gefundeerd ontwerp- en onderzoeksinstrumentarium en kun je nationaal en internationaal opereren als stedenbouwer. Daarbij kun je als zelfstandig ontwerper binnen een bureau, overheid of instelling effectief samenwerken met andere disciplines in het ontwerp-, plan-, en uitvoeringsproces, of je eigen bureau beginnen.

"Op dit moment zien wij een enorme verschuiving van de rol en taken van de stedenbouwer. Wij werken integraler, globaler en samen met meerdere spelers. Dat vraagt uiteraard een grote breedte en diepte van kennis. Hier leer je niet alleen hoe je deze uitdagingen kan aangaan, maar je krijgt ook de kans deze kennis in de praktijk actief te gebruiken."
Markus Appenzeller, hoofd master Stedenbouw

Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst

Titel
Het diploma Stedenbouw van de Academie van Bouwkunst geeft afgestudeerden het recht op zelfstandige beroepsuitoefening van het beroep Stedenkundige en voldoet aan de toelatingseisen van de verschillende registers die in de Wet op de Architectentitel geformuleerd zijn. Als afgestudeerde heb je rechtstreeks toegang tot het Architectenregister.

Interdisciplinair en internationaal
Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden van jouw vak en door tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, ben je voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld. Waarin, binnen vervagende grenzen, een toenemende vraag is naar jouw specifieke ontwerpvaardigheid.

Werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE).

Inspirerende omgeving
De Academie voor Bouwkunst is een kleinschalige opleiding in het centrum van de stad. Alle elementen van het stedelijke landschap die worden bestudeerd en onderwezen zijn terug te vinden in de context die ons omringt. Zo wordt de stad jouw eigen laboratorium, als maatschappelijk bouwwerk, historisch kunstwerk en blijvende ontwerpopgave. Tegelijkertijd is het werk van de studenten weer waardevol voor de stad zelf. Met de onderwerpen die de Academie agendeert en de ontwerpen die de studenten maken creëren we keer op keer een parallelle werkelijkheid, die zeker niet aan zeggingskracht onder hoeft te doen.

Afbeelding header: Afstudeerproject De Duivendrechtse Poort door alumnus James Heus.

Delen
 

Toelating en aanmelding

Meer informatie

 

Praktijk

Hoe en waarom je bij ons tegelijkertijd werkt en studeert

 

Pre-master

Nog niet de perfecte vooropleiding? Met de pre-master stomen we je klaar!

 

Open dagen

Kom kennismaken met de Academie!