Naar inhoud
 

Geldzaken

Meer informatie

Collegegeld

Wettelijk collegegeld voor 2024-2025
Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2024-2025 is € 2.530.

Instellingscollegegeld voor 2024-2025
Het instellingscollegegeld voor studiejaar 2024-2025 is €9.540.

Klik op de button 'Geldzaken' hiernaast om te zien welk collegegeld jou in rekening zal worden gebracht. Guest- and exchangestudenten die 1 semester blijven, betalen de helft van het jaarbedrag.

Extra kosten
Geschatte extra kosten (onder voorbehoud):

• Sluiting 1e kwartaal: € 50 (verplicht deel van O1)
• Holland Tour 1e jaar: € 200 (verplicht onderdeel eerstejaars colleges)
• Facultatieve excursie 2e/3e jaar: kosten afhankelijk van bestemming
• Optioneel buitenlands project: kosten afhankelijk van bestemming

Studiefinanciering
De Academie van Bouwkunst heeft een uniek onderwijsmodel, het zogenaamde concurrent model. De masteropleidingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn vierjarige opleidingen waarin studeren en werken in de praktijk (de beroepservaring) worden gecombineerd; in onze onderwijsvisie heeft deze combinatie een grote meerwaarde voor het leerproces van de student.

De opleidingen zijn in deeltijd en de student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een relevante werkplek. Mede daarom zijn de masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst deeltijdopleidingen met een voltijdse studie en werkdruk. Deeltijdstudenten komen vanwege hun werk niet in aanmerking voor studiefinanciering van DUO.

Lesmateriaal
Voor studiejaar 2024-2025 is het bedrag dat eerstejaarsstudenten aan lesmaterialen verschuldigd zijn € 45,-. Tweede- en derdejaarsstudenten zijn € 35,- verschuldigd.

De bijdrage voor lesmateriaal wordt samen met het studiegeld aan de student gefactureerd aan het begin van het academiejaar. Voor dit bedrag ontvangt de student:

• materialen;
• fotokopieën;
• readers.

De kosten die samenhangen met de ontwikkeling van nieuw en bestaand lesmateriaal, zoals de jaarlijkse vernieuwing van de readers, worden betaald uit het budget van de Academie. In de bibliotheek is een aantal lesmaterialen verkrijgbaar. Verder dienen studenten rekening te houden met kosten voor: plaatmateriaal voor maquettes, Vormstudies (tekenmaterialen; bezoeken aan musea en andere locaties, entreekosten en eventuele reiskosten); workshops (lesmaterialen; materialen, lunches/diners en andere versnaperingen).

Delen
 

Geldzaken

Meer informatie