Naar inhoud
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf

Opleidingsgegevens
Studielast30 ECTS
Periodeeind augustus - januari
VoertaalEngels
Module-code2MA1512
Aanmeldenvia Kies op Maat
CoördinatiePaul Kuipers

Een architect heeft verbeelding nodig. Verbeelding om ruimtes te ontwerpen, passende materialen te vinden en een gebouw te laten functioneren. En zich daarbij in te leven in wat de gebruiker gaat ervaren in het gebouw: hoe prikkel je zintuigen en stimuleer je ontmoetingen?

In de minor Architectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam dagen we je uit om je verbeelding te verdiepen. Met creatieve vakken en inspirerende docenten die je leren te werken vanuit jouw verbeelding en intuïtie. Je kunt je aanmelden als je een hbo-opleiding Bouwkunde of een vergelijkbare opleiding volgt.

Waarom deze minor?

* Je leert zoeken naar het onbekende en werken vanuit je intuïtie en het toeval.
* Je maakt kennis met historische en hedendaagse denkbeelden over architectuur.
* Je raakt geïnspireerd door boeiende docenten, lezingen en excursies.
* Je vergroot je inzicht in het vak van de architect.
* Je oefent met nuttige onderzoeks- en presentatietechnieken, zoals fotografie en tekenen.
* Je leert door praktische uitdagingen: je ontwerpt en experimenteert veel zelf, bijvoorbeeld met maquettes.
* Door alle ervaringen wordt je nieuwsgierigheid gevoed en vorm je je eigen visie.

Drie uitgangspunten
Verbeelding kent drie uitgangspunten: inspiratie, ontwerpen door veel zélf te experimenteren en helder communiceren.

1. Inspiratie
Tijdens deze minor dagen we je uit om je verbeelding verder te ontwikkelen. Als architect ben je de regisseur van de ervaring en de verbeelding die daarbij hoort. Tijdens deze minor krijg je de ruimte te ontdekken wat jou fascineert en inspireert. Hoe jouw verbeelding tot leven komt en hoe je haar kunt omzetten en vertalen naar een gebouw. Onderzoek, analyse, ideevorming, productie en presentatie vloeien in elkaar over in een ontwerpproces met als doel: architectuur maken. Je werkt zelf aan verschillende ontwerpopgaven en oefeningen binnen die ontwerpopgaven. Lezingen van inspirerende architecten en kunstenaars, en excursies naar architectenbureaus en projecten ondersteunen de oefeningen waar je in die week mee bezig bent.

2. Ontwerpen door zélf te experimenteren
We dagen je uit met korte opgaven die creatief en intuïtief ontwerpen stimuleren en waarbij je handen en het gereedschap een belangrijke rol spelen. De ontdekkingen die je zo doet, kunnen veel opleveren. Het product (modellen of tekeningen) staat niet van tevoren vast. Door steeds vanuit een verschillend uitgangspunt te starten, bijvoorbeeld een materiaal, beeld, kunstwerk of verhaal, wordt je verbeelding gestimuleerd. De ontwerpvaardigheden die je in de eerste periode van de minor opdoet, komen van pas tijdens de grotere ontwerpopgave in het tweede deel van de minor.

3. Helder communiceren
Naast inspiratie en een ontwerp heb je communicatieve vaardigheden nodig om je ideeën te vertellen en zichtbaar te maken. Je kunt een prachtig idee hebben, maar als je het niet kunt overbrengen is het moeilijk om andere mensen enthousiast te maken. Tijdens deze minor leer je hoe je maquettes, tekeningen, foto’s, collages en boekjes kunt maken om je ideeën te verbeelden. Door je werk te communiceren, bespreken en presenteren reflecteer je op je werk en leer je dit steeds verder aan te scherpen. Welke manier van communiceren werkt het beste om jouw plan overtuigend te presenteren?

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en concreet oefenen is een wezenlijk onderdeel van de minor.

Tijdens de minor Architectuur werk je aan vijf leerdoelen:

1. Kennis van architectuur, analyse, vormstudie, historie en het vakgebied en de vakuitoefening van architecten.
2. Kennis van architectonische programma’s, functionele systemen, duurzaamheid, typologieën en het vakgebied en de vakuitoefening van architecten.
3. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van culturele, programmatische en technische aspecten.
4. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van planuitwerking, detaillering en materialisering.
5. Vaardigheden op het gebied van conceptueel en academisch denken en debat-, communicatie- en presentatietechnieken.

Welke vooropleiding heb je nodig voor de minor Architectuur? Je kunt je via Kies op Maat aanmelden in een van de volgende gevallen:

* Je volgt een bachelor hbo-opleiding Bouwkunde
* Je volgt een vergelijkbare bachelor hbo-opleiding
* Je beheerst minimaal de Engelse taal op niveau B2

Voor je toelating tot de minor Architectuur stuur je ons je cv, je motivatiebrief, je portfolio en je behaalde diploma’s en cijferlijsten via Kies op Maat. Heb je nog geen portfolio, dan mag je een vervangende opdracht maken die op Kies op Maat toegelicht wordt.  Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de minor.

Om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van de minor Architectuur aan de Academie van Bouwkunst moet je voldoen aan de onderstaande criteria:

  • Je volgt op dit moment een relevante Nederlandse bachelor (zie onder vooropleidingen), die aangesloten is bij Kies op Maat.
  • Je meldt je aan via Kies op Maat met een ondertekende leerovereenkomst.
  • Je hebt nog geen afgeronde bachelor.

Selectieprocedure
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot de minor Architectuur. Selectie wordt gedaan door de toelatingscommissie en vindt plaats op basis van motivatie, portfolio, en de gestelde eisen.

Er melden zich elk jaar meer studenten aan dan we kunnen toelaten. Daarom is de selectie zorgvuldig. Daarbij wordt ook gelet op een evenwichtige mix in het toe te laten cohort.

Kandidaten die door de eerste selectieronde komen, worden uitgenodigd voor een online interview van 15 minuten met een of twee leden van de toelatingscommissie in april of mei.

Voor de minor Architectuur meld je je aan via Kies op Maat.

Aanmelden kan alleen als jouw huidige opleiding:

  • aangesloten is bij Kies op Maat;
  • een leerovereenkomst wil aangaan met onze Academie.


Deadline aanmelding
We bieden de minor Architectuur eenmaal per jaar aan in het eerste semester: van eind augustus tot en met januari. De aanmelding voor studiejaar 2024-2025 is gesloten. Vanaf februari 2025 gaat de inschrijving via Kies op Maat weer open voor studiejaar 2025-2026.

Hoe ziet je rooster eruit?

De minor begint eind augustus en eindigt in januari. De lessen volg je doordeweeks overdag en af en toe ‘s avonds. Het basisweekrooster zie er als volgt uit. Af en toe wijken we af van dit schema.

maandag
09:30-16:30 uur: architectuurgereedschap
dinsdag
09:30-16:30 uur: gebouwanalyse
woensdag
13:30-16:30 uur: oefening fotografie
donderdag
09:30-16:30 uur: architectuurgereedschap
vrijdag
09:30-16:30 uur: lezingen, architecten en gebouw

(Wijzigingen onder voorbehoud)

Welke vakken en programmaonderdelen volg je?

De vakken en programmaonderdelen sluiten aan bij de drie uitgangspunten van de minor: inspiratie, ontwerpen en helder communiceren.

INSPIRATIE
1. Lezingen
2. Excursies
3. De architect en het gebouw
4. Architectuurgeschiedenis en theorie

ONTWERP
5. Architectuurgereedschap
6. Project: ontwerpopgave
7. Oefening: gebouwanalyse
8. Materiaal & Ontwerp
9. Presentatie tekenen
10. Vormstudie: maquette maken

PRESENTATIE
11. Oefening: fotografie
12. Verbeelding
13. Oefening: boek maken

Praktisch

- Alle materialen schaf je zelf aan.
- Bij de start van de minor ontvang je een literatuurlijst. Je kunt gebruikmaken van de collectie van de bibliotheek.
- Alle programmaonderdelen vinden plaats op de Academie van Bouwkunst Amsterdam, tenzij anders aangegeven, zoals in het geval van een excursie.

Wanneer krijg je een voldoende voor de minor?

De minor is in totaal 30 EC. Voor alle programmaonderdelen geldt aanwezigheidsplicht.*

Aan het eind van de minor beoordeelt een beoordelingscommissie je prestaties op grond van:

* je resultaten voor de studio’s en workshops;
* je aanwezigheid en actieve deelname bij lezingen, oefeningen, excursies en bureaubezoeken;
* de digitale eindpresentatie van je werk.

De beoordelingscommissie bestaat uit de coördinatoren, aangevuld met gastdocenten en/of de hoofden van de opleidingen. Zij stellen samen jouw eindbeoordeling op. Gedurende de minor ontvang je van elke beoordeling een beoordelingsformulier met toelichting. Haal je voor een of meer onderdelen een onvoldoende? Dan weegt de beoordelingscommissie dit af binnen je geheel aan behaalde resultaten. Dit kan leiden tot een negatieve eindbeoordeling of tot een aanvullende opgave van ongeveer twee weken, direct na je eindpresentatie.

*Je mag per kwartaal maximaal één keer afwezig zijn. Wel moet je je afwezigheid vooraf melden aan de betreffende docent én een gegronde reden hebben. Wanneer melden bij de docent niet mogelijk is, meld je je af bij het studiesecretariaat of een van de coördinatoren van de Academie.

Doorloop je de minor Architectuur met succes? Dan maak je later een grotere kans op selectie voor een master aan de Academie van Bouwkunst.

Onze masteropleidingen leiden je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaan.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam via avb-premasters-minors@ahk.nl
 

Delen
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf