Informatie voor (gast-)docenten

Algemene informatie voor onze (gast-)docenten

FAQ- NL
Toelichting digitale beoordelingsformulieren
Handleiding auteursrechten voor docenten (van de AHK)
Gebruik van de Academie Rooster-app
Hier vindt u een link naar de aparte pagina met alle info over declareren en factureren


General information for our (guest-)lecturers
FAQ-EN
About the digital assessment forms
Manual for Copyrights (from the AHK)
How to use the Academie Rooster-app
here is a link to the seperate page with information about the handling of your invoice

Delen