Naar inhoud
 

Werkgeversbrochure

Het concurrent model: werken en studeren tegelijkertijd

Onderdeel van de opleiding aan de Academie van Bouwkunst is het verwerven van relevante beroepservaring. Het werken in de praktijk vindt tegelijkertijd met de studie plaats: het zogenaamde concurrent model.

Tijdens de masteropleidingen aan de Academie ben je verplicht een minimaal aantal beroepspraktijkuren (4x840 uur) te maken op een voor de opleiding relevante werkplek. Dat kan een (landschaps)architectenbureau zijn, maar werken bij andere werkgevers zoals bijvoorbeeld een stedenbouwkundige dienst, een onderzoeksbureau of tijdelijk werken in het buitenland is ook mogelijk. De student overlegt dit voor aanvang van de werkzaamheden met de praktijkcoördinator.

Ook kun je freelance voor meerdere werkgevers werken. Onder begeleiding van een mentor en uitsluitend na goedkeuring vooraf van de studieleiding is het toegestaan om je studie aan de Academie van Bouwkunst te combineren met werken aan eigen projecten of een eigen bureau. De studieleiding zal voor goedkeuring eerst de kwaliteit van het werk en de mentor beoordelen.

De beroepservaring moet er toe leiden dat de studenten aan het einde van hun studie beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die staan beschreven in de eindtermen voor de disciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur van het Bureau Architectenregister (het BA). 

Werkplek
Van de werkplek wordt verwacht dat er ontwerpen worden gemaakt en projecten gerealiseerd en dat de student in zijn werkzaamheden actief wordt begeleid door een mentor die minstens drie jaar staat ingeschreven in het Architectenregister. Een stimulerende en uitdagende werkomgeving met voldoende mogelijkheden is vanzelfsprekend, zodat de student zich kan ontwikkelen tot een adequaat ontwerper. De praktijksituatie moet de student in staat stellen om in de loop van de studie met alle onderdelen van het plan- of bouwproces, van ontwerp tot oplevering, in aanraking te komen en inzicht te verwerven in de samenhang tussen die verschillende onderdelen van het traject. Een evenwichtige verhouding tussen studie en werk betekent een werkweek van maximaal vier dagen. De vrijdag moet voor de studie beschikbaar zijn.

Veelgestelde vragen

Delen
 

Werkgeversbrochure