Het is belangrijk dat jij als (toekomstige) student veilig en gezond kunt studeren. En dat je weet bij wie je terecht kunt als je, om wat voor reden dan ook, behoefte hebt aan ondersteuning om goed je studie te kunnen volgen. Je kunt terecht bij onderstaande personen: 

Studieadviseur
De studieadviseur informeert, adviseert en begeleidt je bij praktische,- en persoonlijke zaken, die met de studie samenhangen. Je kunt bij de studieadviseur onder andere terecht voor de volgende onderwerpen:

 • in- en uitschrijving
 • problemen met de studie
 • verzekeringen
 • gezond, veilig en respectvol studeren
 • fondsondersteuning
 • studievertraging
 • stoppen of onderbreken van de studie
 • visa en verblijfsvergunningen (voor buitenlandse studenten)
 • klachten- en beroepsprocedures
 • studeren en werken in het buitenland
 • wet- en regelgeving 

De studieadviseur adviseert je bij stagnatie van de studie, volgt het studieverloop van elke student en heeft een signaalfunctie voor de studieleiding. De studieadviseur kan ook doorverwijzen naar andere instanties binnen of buiten de Academie.

Gesprekken met de studieadviseur zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Een afspraak kan worden gemaakt via het studiesecretariaat: avb-studiesecretariaat@ahk.nl. 

Studentendecaan 
De studentendecaan informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn. Iedere academie/opleiding heeft een eigen studentendecaan. Ook wanneer je als gevolg van een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie) bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig hebt voor het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens en examens, kun je contact opnemen de studentendecaan. De decaan kan je doorverwijzen naar de contactpersoon van jouw studierichting met wie je kunt bespreken welke voorzieningen of aanpassingen je nodig hebt om je studie te kunnen doorlopen. 

Studentencoach 
Bij de studentencoach van de AHK kun je terecht voor een introductietraining planning en timemanagement, een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en individuele coaching. 

Vertrouwenspersoon 
Als student kun je terecht bij de vertrouwenspersonen binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag is ontoelaatbaar. De vertrouwenspersoon heeft als taak om personen die hier het slachtoffer van zijn, te helpen zoeken naar een oplossing.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare. Klik hier voor contactgegevens van vertrouwenspersonen binnen en buiten de AHK (link naar MyAHK, alleen toegankelijk met AHK-account). 

Aandachtsfunctionaris
Bij de aandachtsfunctionarissen van de AHK kun je terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling in de privésfeer. 

Daarnaast heeft iedere academie/opleiding eigen voorzieningen. Kijk voor meer informatie op de site van je eigen academie of vraag het aan je studentendecaan.

Als je moeite hebt met lezen, schrijven of concentreren kun je gebruik maken van het online programma TextAid.

Gedrags- en meldcodes 
Studeren doe je bij de AHK in een sociaal veilige omgeving. Om deze te waarborgen hanteren we diverse gedrags- en meldcodes:  
Gedragscode sociale veiligheid (pdf)
Klachtenregeling ongewenst gedrag (pdf)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)

Delen