Studeren aan de Academie van Bouwkunst

De Amsterdamse Academie van Bouwkunst is een internationaal georiënteerd onderwijs- en onderzoeksinstituut waar studenten worden opgeleid in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Centraal staat de artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de student. Het intensieve onderwijs kenmerkt zich door een hoog niveau van expertise, waarbij een cultuur van innovatie en samenwerking de studenten uitdaagt over grenzen heen te kijken en nieuwe wegen in te slaan.

Studenten studeren en werken tegelijkertijd. De vakken architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur worden interdisciplinair aangeboden om studenten voor te bereiden op een geïntegreerde en toekomstgerichte beroepspraktijk — en zo de weg te banen voor een transformatie van het vak.

Als nieuwe generatie ruimtelijk ontwerpers en kritische denkers staan de studenten voor urgente en complexe uitdagingen — klimaatverandering, grondstoffenschaarste, energietransitie, sociale ongelijkheid en afnemende biodiversiteit: allemaal ruimtelijke vraagstukken waarvoor nu antwoorden moeten worden gezocht om perspectief te bieden op een duurzame en inclusieve toekomst. In het onderwijs en onderzoek op de Academie van Bouwkunst Amsterdam staan deze onderwerpen centraal.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
De drie verschillende Masters binnen de Academie van Bouwkunst
zijn nauw met elkaar verbonden. We zijn een kleinschalige en persoonlijk ingestelde Academie waar veel ruimte en aandacht is voor jouw ontwikkeling. 
Interdisciplinaire samenwerkingen en regelmatige ontmoetingen tussen de studenten van de drie verschillende richtingen zijn een belangrijke pijler binnen de school. We geloven dat deze kruisbestuiving ervoor zorgt dat onze studenten worden opgeleid tot zowel ontwerpers als kritische denkers met een ruime blik op de wereld en het werkveld.

Naast bezoeken van internationale gastdocenten en sprekers zijn er jaarlijks verschillende internationale excursies en projecten waar studenten aan deelnemen. De Academie van Bouwkunst onderhoudt warme banden met verwante opleidingen in het buitenland waar regelmatig mee wordt samengewerkt. We bieden jou op deze manier zowel een nationale als internationale context. Zo kan jij je als ontwerper zo breed mogelijk ontwikkelen.

Werken, studeren en daarna
Tijdens je studie besteedt je de helft van je tijd aan studeren en de andere helft breng je door in het werkveld. Dit onderwijsmodel geeft je de mogelijkheid om tijdens je studie een netwerk van vakgenoten op te bouwen en ervaring op te doen in de beroepspraktijk. Na het succesvol afronden van een van de Masteropleidingen word je onmiddellijk opgenomen in het Architectenregister. Zo ga je met een uitstekend uitgangspunt het professionele veld in.
 

Delen