Naar inhoud
 

Designers in the world of science

Webinar October 2020

 

Energielandschappen

Bekijk meer energielandschappen op Flickr

 

METRO

Lees meer over het samenwerkingsverband met de Gemeente Amsterdam

 

Education

The updated version 1.1 of the Energy Landscapes reader for student is now online

Lectoraat High-Density Energy Landscapes

Sven Stremke is benoemd tot hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst en leidt de onderzoeksgroep 'High-Density Energy Landscapes'. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van ontwerpen en de ontwerper in relatie tot energietransitie. Sven wordt bijgestaan door twee fellows: promovendus Dirk Oudes en postdoc onderzoeker Paolo Picchi.

High-Density Energy Landscapes
Duurzame energie is niet een nieuw gebruik van land: mensen rekenen al tienduizenden jaren op duurzame energiebronnen. Fossiele brandstoffen worden pas sinds een paar eeuwen gebruikt. In deze korte periode is de wereld echter gewend geraakt aan een ongekend energieverbruik. In het licht van de klimaatverandering heerst er de algemene consensus dat het energieverbruik zou moeten verminderen en dat alternatieve energiebronnen moeten worden onderzocht - in het streven naar een duurzame energietransitie. Omdat de energiedichtheid van zonne- en windenergie en biomassa lager is dan die van fossiele brandstof, moeten veel grotere gebieden worden toegewezen aan het opwekken van energie. De ruimtelijke uitdaging van de energietransitie is om duurzame energie te herintroduceren in de leefomgeving waar mensen aan gehecht zijn geraakt, die ze waarderen en willen behouden - en dat allemaal in de context van een steeds groter wordende wereldbevolking, verstedelijking, schaarste van hulpbronnen en klimaatverandering.

De verschijning en de ruimtelijke ordening van ons toekomstige stedelijke en landelijke landschap zal sterk worden beïnvloed door de opwekking, het transport en de opslag van duurzame energie. Ontwerpers, planners en ingenieurs spelen een belangrijke rol bij de re-integratie van duurzame energie in onze leefomgeving op een sociaal eerlijke, milieuvriendelijke en economisch haalbare manier. Er bestaat weinig kennis over hoe men ontwerpt voor energietransitie in een meer stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verlaten of tijdelijk beschikbaar stedelijk weefsel, de bestaande openbare ruimte en (groene) infrastructuur.

De onderzoeksgroep zal zich daarom richten op high-density energy landscapes, landschappen met meer dan 1.000 inwoners/ km2 die te vinden zijn in Nederland en veel andere stedelijke delta's van de wereld. Binnen deze dichtbevolkte en omstreden landschappen zal de onderzoeksgroep de (potentiële) rol van milieuontwerpers in de transitie naar een meer duurzame en koolstofarme toekomst bestuderen. Middels dit onderzoek streven we ernaar de (potentiële) bijdrage van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten aan de planning en het ontwerp van energieparken met een hogere dichtheid in binnen- en buitenland zichtbaar te maken.

Sven Stremke

Sven Stremke is hoogleraar landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, universitair hoofddocent landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Wageningen, hoofdonderzoeker bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en oprichter-directeur van het NRGlab, een onderzoekslaboratorium over energietransitie. Sven werkte in Duitsland, de Verenigde Staten, Spanje en Nederland voordat hij terugkeerde naar de academische wereld. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op de relatie tussen duurzame energie en de leefomgeving. Sven heeft ongeveer 20 wetenschappelijke artikelen en een groot aantal hoofdstukken in boeken gepubliceerd over de planning en het ontwerp van energietransitie. Samen met Andy van den Dobbelsteen gaf hij het boek Sustainable Energy Landscapes: Designing, Planning and Development uit dat in 2013 werd gepubliceerd door Taylor & Francis.

Dirk Oudes

Dirk Oudes is een landschapsarchitect, PhD onderzoeker aan de Academie van Bouwkunst en Wageningen Universiteit en NRGlab associate, een onderzoekslaboratorium voor energietransitie. Zijn onderzoek richt zich op grootschalige landschapstransformaties in de energietransitie en de potentiele rol van ontwerp hierin. Hij werkt o.a. samen met ontwerpbureaus in Nederland en droeg bij aan de onderhandelingen van het Nationaal Klimaatakkoord in 2018. Hiervoor werkte hij bij diverse (ontwerp)bureaus aan ontwerpend onderzoek rondom grootschalige infrastructuur, klimaatadaptatie en energietransitie. Ook nam hij van 2012-2014 deel aan de Beroepservaringsperiode (nu PEP). 

Paolo Picchi

Paolo Picchi is landschapsarchitect en agronoom. In de afgelopen tien jaar heeft hij zowel in de praktijk gewerkt als onderzoek gedaan in landschapsarchitectuur en landschapsecologie en heeft hij actief deelgenomen aan verschillende projecten als vrijwilliger van de Italiaanse afdeling van IFLA. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen gemeenschappen, landschapskwaliteit en duurzame energietransitie met een specifieke focus op participerende en transdisciplinaire onderzoeksmethoden en ecosysteemdiensten. Hij is lid van het NRGlab – een onderzoekslaboratorium over energietransitie. Momenteel is hij projectcoördinator van METRO (Metropolitane EnergieTransitie en Ruimtelijke Ordening), een project in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

NIEUWS

Proefschrift research fellow landschapsarchitectuur Dirk Oudes goedgekeurd

Recent is het proefschrift (PhD thesis) van Dirk Oudes over een ‘landschaps-inclusieve’ energietransitie goedgekeurd door een wetenschappelijke commissie. Dirk werkt als research fellow binnen de onderzoeksgroep High-Density Energy Landscapes van de Academie van Bouwkunst. Hij zal zijn proefschrift verdedigen op 30 juni aan Wageningen Universiteit. De verdediging kan ook online bekeken worden, live of op een later moment. Meer informatie.

Samenvatting proefschrift

Voortgang van de energietransitie wordt vaak in een adem genoemd met achteruitgang van het landschap. Deze beleefde achteruitgang ontstaat doordat herkenbare en gekoesterde landschappen veranderen. Wind turbines, zonnevelden en andere technologieën veranderen landschappen, gedreven door (inter)nationale energietransitie doelen om klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg hiervan wordt het landschap gezien als een ‘obstakel’ door veel betrokkenen in de energietransitie. In dit proefschrift wordt verkend of ‘landschap’ niet een obstakel, maar een katalysator kan zijn voor de 21e-eeuwse energietransitie.

Dit proefschrift bevat de bouwstenen voor een zogenaamde ‘landschaps-inclusieve energietransitie’. Als eerste wordt een methode beschreven om regionale energietransitie doelen te bepalen op basis van landschappelijke kenmerken en voorkeuren van belanghebbenden. Ook is de literatuur over grootschalige landschapsveranderingen onderzocht om hiervan te leren voor de energietransitie. Als laatste is een typologie van multifunctionele zonneparken ontwikkeld om de besluitvorming over locatiekeuze en ontwerp te verbeteren. Deze inzichten helpen bij het bepalen van energietransitie doelen, het ontwerpen van hernieuwbare energieprojecten en het maken van energiebeleid en ondersteunen de realisatie van een landschaps-inclusieve energietransitie.

NIEUWS

Conferentie: 'Cultivating energies', Bardinituinen, Florence, 22-24 oktober 2021

De onderzoeksgroep High Density Energy Landscape (HDEL) en de Chaire Paysage et Énergie van de École nationale supérieure de paysage Versailles (ENSP) hebben een landschapsatelier in Florence georganiseerd. Het atelier Cultivating energies was een plek om na te denken over de afgelopen 20 jaar van energietransitie, op weg naar de doelstellingen voor 2030 en 2050. Het atelier richtte zich op stelling dat we hernieuwbare energiebronnen kunnen cultiveren in harmonie met de natuur, voedselproductie, archeologische waarden, esthetiek en hedendaagse verhalen. Het verwachte resultaat is een reeks principes die het akkoord van Florence voor de toekomst van Europese energielandschappen zullen voeden. Verdere informatie is hier te vinden.

Het atelier werd uitgevoerd in samenwerking met ENEA (Italiaans Nationaal Agentschap voor Nieuwe Technologieën, Energie en Duurzame Economische Ontwikkeling), ETAF/ETA Florence (Envision, Transform, Accelerate) en met AIAPP (Associazione Italia a di Architettura del Paesaggio) – de Italiaanse afdeling van IFLA International Federation of Landscape Architects.

NIEUWS

High Density Energy Landscapes op de Biënnale

Sven Stremke werd uitgenodigd om een lezing op de Architectuurbiënnale 2021 in Venetië te geven. Tijdens deze lezing, getiteld ‘Imagining next generation energy landscapes’ presenteerde hij de bevindingen van ons onderzoek naar het werk van 10 jonge ontwerpers die werken aan energielandschappen. Ons essay, een coproductie met Dirk Oudes en Paolo Picchi, werd voorafgegaan door een videopitch van één van de jonge ontwerpers. Alle bijdragen worden binnenkort gepubliceerd op de website van het evenement.

Publicaties

Oudes, D. & Stremke, S. (2021) Next generation solar power plants? A comparative analysis of frontrunner solar landscapes in Europe.

Picchi, P., Oudes, D. & Stremke, S. (2020) Linking research through design and adult learning programs for urban agendas: a perspective essay

De Jong, J. & Stremke, S. (2020)Evolution of Energy Landscapes: A Regional Case Study in the Western Netherlands

Picchi, P., Verzandvoort, S., Geneletti, D., Hendriks, K. & Stremke, S. (2020) Deploying ecosystem services to develop sustainable energy landscapes: a case study from the Netherlands.

Oudes, D., & Stremke, S. (2020). Climate adaptation, urban regeneration and brownfield reclamation: a literature review on landscape quality in large-scale transformation projects. Landscape Research, 1–15.

Pistoni, R., & Stremke, S. (2019) Practices in Transition. De bijdrage van Nederlandse en Franse landschapsarchitecten aan de energietransitie vergeleken.

Stremke, S., & Schöbel, S. (2019). Research through design for energy transition: two case studies in Germany and The Netherlands. Smart and Sustainable Built Environment, 8(1), 16–33.

Picchi, P., van Lierop, M., Geneletti, D., & Stremke, S. (2019). Advancing the relationship between renewable energy and ecosystem services for landscape planning and design: A literature review. Ecosystem Services, 35(August 2018), 241–259.

Perrotti, D., & Stremke, S. (2018). Can urban metabolism models advance green infrastructure planning? Insights from ecosystem services research. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science.

Spyra, M., Kleemann, J., Cetin, N. I., Vázquez Navarrete, C. J., Albert, C., Palacios-Agundez, I., … Fürst, C. (2018). The ecosystem services concept: a new Esperanto to facilitate participatory planning processes? Landscape Ecology.

Pasqualetti, M., & Stremke, S. (2018). Energy landscapes in a crowded world: A first typology of origins and expressions. Energy Research and Social Science, 36(February), 94–105.

Oudes, D., & Stremke, S. (2018). Spatial transition analysis: Spatially explicit and evidence-based targets for sustainable energy transition at the local and regional scale. Landscape and Urban Planning, 169, 1–11.

Stremke, S., & Picchi, P. (2017). Co-designing energy landscapes: application of participatory mapping and Geographic Information Systems in the exploration of low carbon futures. In B. Solomon & K. Calver (Eds.), Handbook on the Geographies of Energy (pp. 368–379). Edward Elgar Publishers.

Delen
 

Designers in the world of science

Webinar October 2020

 

Energielandschappen

Bekijk meer energielandschappen op Flickr

 

METRO

Lees meer over het samenwerkingsverband met de Gemeente Amsterdam

 

Education

The updated version 1.1 of the Energy Landscapes reader for student is now online