Naar inhoud
 

Studiegids 2022-2023

Download pdf

Opleidingsgegevens
Studielast30 ECTS
Periode eind augustus - januari
VoertaalEngels
Module codeMSL151
Aanmeldenvia Kies op Maat
CoördinatieJames Heus

Hoe ziet de leefbare, duurzame stad van de toekomst er uit? Hoe beïnvloedt klimaatverandering de futureproof inrichting van ons landschap? De vakgebieden Stedenbouwkunde en Landschapsarchitectuur zijn opwindender dan ooit. Wil jij bijdragen aan de toekomstige inrichting van ons land? Kies voor de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Een praktische en inspirerende opleiding, die je intellectueel uitdaagt!

Waarom deze minor?
• Je maakt kennis met historische en hedendaagse denkbeelden over stad en land.
• Je raakt geïnspireerd door boeiende gastdocenten, stages en excursies.
• Je vergroot je inzicht in het vak van stedenbouwkundige en landschapsarchitect.
• Je leert interdisciplinair te denken: als stedenbouwkundige én als landschapsarchitect.
• Je oefent met nuttige onderzoeks- en presentatietechnieken.
• Je verkent andere disciplines zoals architectuur, kunst, cultuur en media.
• Je leert door praktische uitdagingen: je ontwerpt en experimenteert veel zelf.
• Door deze ervaringen wordt je nieuwsgierigheid gevoed en vorm je je eigen visie.
• En: als je de minor met succes afrondt, maak je kans op een vliegende start van een master aan de Academie van Bouwkunst.

Uniek in Nederland
Uniek aan de minor is dat we de vakgebieden stedenbouw en landschapsarchitectuur combineren. De Academie vindt het belangrijk dat stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten interdisciplinair denken en werken.

Tijdens de minor werk je aan de volgende kennisgebieden en vaardigheden:

1. Kennis van bodem, vegetatie, ecologie en het Nederlands landschap. 
2. Kennis van het vak stedenbouw, planologie en volkshuisvesting.
3. Vaardigheid ontwerpen - techniek en ontwerp.

Om je aan te melden bij de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, ben je bezig met één van de onderstaande opleidingen:

• Hbo-bachelor: afstudeerrichtingen Bouwkunde, Civiele techniek, Landscape design, Ruimtelijke ordening en planning; met differentiatie architectuur, stedenbouw, stad- en streekontwikkeling of planologie.
• Hogeschool Larenstein: Tuin- en landschapsinrichting; alle afstudeerrichtingen.
• Hogeschool Windesheim: post-hbo-opleiding Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning.
• Universiteit: afstudeerrichtingen Ruimtelijke wetenschappen, Planologie en Sociale geografie.
• Kunstacademie: afstudeerrichtingen Design in Urban Interior Architecture, Openbare ruimte, Micromilieu, Architectonische vormgeving, Interieurarchitectuur, Monumentale kunst of vergelijkbaar.

Voor deze minor is een beheersing van de Engelse taal op minimaal niveau B2 vereist.

 

Voor je toelating tot de minor Stedenbouw & Landschapsarchitectuur stuur je ons je cv, je motivatiebrief, je portfolio en je behaalde diploma’s en cijferlijsten. Heb je nog geen portfolio, dan moet je onderstaande opdracht maken. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de minor.

Portfolio
-Het portfolio moet bereikbaar zijn via een link naar een digitale opslagplaats op het internet, zoals Dropbox of Google Drive.
-Het portfolio moet in ieder geval tot 1 september toegankelijk zijn. 
-Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures.
-Beperk je portfolio alsjeblieft tot maximaal een pagina of twintig. 
-Voor een goed portfolio, zie ook de Portfolio Tips & Tricks

Opdracht
Je maakt een compact vormgegeven document, waarin jij laat zien wat jouw ideeën zijn over stad en landschap.

Je mag kiezen tussen drie manieren om dit te doen. Je beschrijft de stad of het landschap:
• waar je bent opgegroeid en de manier waarop dit de laatste jaren is veranderd;
• waar je nu leeft en wat hier je favoriete plekken zijn;
• waar je het meest van houdt en om welke redenen je dat doet.

Zet alle middelen in die jij nodig vindt. Woorden, beelden, tekeningen, film of muziek, alles mag! Belangrijk is dat wij je persoonlijk handschrift zien. Kies dus voor een combinatie waarin je in ieder geval tekeningen of schetsen laat zien.

 

Voor de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur meld je je aan via Kies op Maat.

Aanmelden kan alleen als jouw huidige opleiding:
• aangesloten is bij Kies op Maat,
• een leerovereenkomst wil aangaan met onze Academie.

Deadline aanmelding
We bieden de minor Stedenbouw & Landschapsarchitectuureenmaal per jaar aan in het eerste semester: van eind augustus/september tot en met januari. De aanmelding voor studiejaar 2023-2024 is gesloten. Vanaf februari 2024 gaat de inschrijving via Kies op Maat weer open voor studiejaar 2024-2025.

 

Hoe ziet je rooster eruit?

Je begint de minor eind augustus met een intensieve driedaagse ontwerpworkshop. Daarna ziet je weekschema er als volgt uit. Af en toe wijken we tijdens de minorperiode af van dit schema. Bijvoorbeeld omdat je een presentatie geeft of moet voorbereiden.

Maandag
10:00-18:00: praktijkstage

Dinsdag
10:00-18:00: praktijkstage
19:30-22:30: lezing

Woensdag
10:00-18:00: praktijkstage

Donderdag
10:00-18:00: praktijkstage
19:30-22:30: ontwerpstudio

Vrijdag
09:30-16:30: excursie/bureaubezoek/theorie

(Wijzigingen onder voorbehoud)

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en werken is een wezenlijk onderdeel van de minor.

Het programma van de minor bestaat daarom uit twee delen: een theorie- en oefendeel en een praktijkdeel.
In het theorie- en oefendeel werk je aan ontwerpprojecten en oefen je met vaardigheden. Je onderzoekt, experimenteert, doet vormstudies, interviewt, maakt excursies en bezoekt ontwerpbureaus. Je volgt informatieve en inspirerende vakcolleges van een breed scala aan gastdocenten.
In het praktijkdeel pas je de theorie en vaardigheden toe bij een professioneel bureau. Je werkt onder leiding van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten die midden in de praktijk staan. Je gaat samen aan de slag met concrete, actuele ontwerpvraagstukken waar professionele opdrachtgevers bij betrokken zijn.

Welke vakken en programmaonderdelen volg je?

Workshop 1: Hidden places
Deze workshop gaat over het observeren en noteren van de stad. Door tekensessies op verschillende locaties wordt kennis gemaakt met typologieën van ruimtes in de stad. De workshop wordt gekoppeld aan het leren van presentatievaardigheden met computerprogramma’s als illustrator en photoshop.

Excursiegids - On the road
Maak van 3 steden in Nederland een excursiegids voor vakgenoten stedenbouw en landschapsarchitectuur. Bezoek de steden en leg de “roadtrip” vast in een beeldverslag.

Ministage
Gedurende 11 weken wordt er vier dagen per week stage gelopen. Door middel van een stageplek bij een commercieel bureau of een gemeentelijke dienst door studenten werkervaring opgedaan. 

Lectures 1 
In de Lectures 1 staat de opbouw van theoretische kennis over de vakgebieden stedenbouw en de landschapsarchitectuur centraal. Aan de hand van voorbeelden wordt in chronologische volgorde de stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische ontwikkeling van Nederland uiteengezet.

Tools 1
In tools 1 wordt door middel van oefeningen en excursies begrippen uit de landschapsarchitectuur en stedenbouw verkend. 

Studio 1 - Landschapsarchitectuur
In de studio’s staat de vaardigheid van het ontwerpen centraal. In studio 1 wordt vooral de conceptvorming, fascinatie en stellingname geoefend en het vertalen hiervan naar woord en beeld. Het ontdekken van en invulling geven aan ontwerpbegrippen zoals compositie, contrast, tijdelijkheid en transformatie.

Workshop 2: Connection
Learning by doing. Door middel van het maken van maquettes de ontwerpstappen van een project doorlopen.

Lectures 2
In de tweede reeks lezingen staat de hedendaagse praktijk van landschapsarchitectuur en stedenbouw centraal. Naast een aantal lezingen over de thema’s die op dit moment in de landschapsarchitectuur een rol spelen, wordt ook de huidige praktijk van de stedenbouwkundige opgaven van dit moment nader toegelicht.

Tools 2
​​​​​​In tools 2 wordt door middel van oefeningen en excursies basiskennis over de bouwstenen van het ontwerp in landschap en stedenbouw verkend. Er wordt aandacht gegeven aan lagen in het landschap, lagen in de stadsopbouw, een korte introductie van beplantingsleer, stedenbouwkundige typologieen, opbouw van openbare ruimte ondergronds en bovengronds.

Studio 2 - Stedenbouw
In de studio’s staat de vaardigheid van het ontwerpen centraal. In studio 2 wordt vooral de techniek en het ambacht geoefend. De studio omvat een eerste kennismaking met de stedenbouwkundige gereedschapskist.

Eindtoets
Naast de lessen werkt de student in zijn/haar eigen tijd aan de eindtoets. Deze huiswerkopgave is ontwerpend van aard, maar hierin worden kenniselementen verwerkt op basis van de lacunes die in de eerste helft van de pre- master bij de student zijn vastgesteld. De door de student gemaakte opgave wordt gepresenteerd aan de coördinator (en eventueel een visiting critic) en net als de studio´s beoordeeld aan de hand van de beoordelingsformulieren van de Academie van Bouwkunst. In de presentatie moet een probleemstelling, geformuleerde opgave, analyse, ontwerp, plus belangrijkste detaillering (10 minuten) worden getoond. 
De wijze van presenteren is vrij.

Wanneer krijg je een voldoende voor de minor?

Aan het eind van de minor beoordeelt een beoordelingscommissie je prestaties op grond van:
• je resultaten voor de studio’s en workshops;
• je aanwezigheid bij lezingen, oefeningen, excursies en bureaubezoeken (verplicht)*;
• je eindpresentatie.

De beoordelingscommissie bestaat uit de coördinatoren, aangevuld met gastdocenten en/of de hoofden van de opleidingen. Zij stellen samen jouw eindbeoordeling op. Gedurende de minor ontvang je van elke beoordeling een beoordelingsformulier met toelichting. Haal je voor een of meer onderdelen een onvoldoende? Dan weegt de beoordelingscommissie dit af binnen je geheel aan behaalde resultaten. Dit kan leiden tot een negatieve eindbeoordeling of tot een aanvullende opgave van ongeveer twee weken, direct na je eindpresentatie.

*Je mag per kwartaal maximaal één keer afwezig zijn. Wel moet je je afwezigheid vooraf melden aan het studiesecretariaat en de coördinatoren én een gegronde reden hebben.

 

Doorloop je de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur met succes? Dan maak je een grotere kans op selectie voor een master aan de Academie van Bouwkunst.

Onze masteropleidingen leiden je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaan.

 

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam via avb-premasters-minors@ahk.nl

 

Delen
 

Studiegids 2022-2023

Download pdf