Naar inhoud
 

Toelating en aanmelding

Meer informatie

 

Praktijk

Hoe en waarom je bij ons tegelijkertijd werkt en studeert

 

Pre-master

Nog niet de perfecte vooropleiding? Met de pre-master stomen we je klaar!

 

Open dagen

Kom kennismaken op de Academie!

Master Architectuur

In de master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst leer je om binnen het brede vakgebied van de architectuur je eigen positie te vinden en uit te dragen. Het concurrent model, een bewezen combinatie van studie en werkervaring, bevlogen gastdocenten uit de praktijk en de kleinschalige en internationale opleiding midden in de stad bieden alle handvatten om je te ontwikkelen tot volwaardig architect. Om uit te groeien tot een inspirerende ruimtekunstenaar met een eigen architectonisch handschrift, die volledig is geëquipeerd om een centrale rol te spelen in het ontwerpproces. Aan de Academie van Bouwkunst word je opgeleid tot een architect die zijn nek durft uit te steken en die in staat is om verder te kijken dan de wereld die je al kent. Je ziet mogelijkheden, kunt inspireren, durft keuzes te maken en weet deze te integreren.

Interdisciplinair en internationaal
Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden van jouw vak en door tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, ben je voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld. Waarin, binnen vervagende grenzen, een toenemende vraag is naar jouw specifieke ontwerpvaardigheid.

Werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE).


Inspirerende omgeving
De Academie voor Bouwkunst is een kleinschalige opleiding in het centrum van de stad. Alle elementen van het stedelijke landschap die worden bestudeerd en onderwezen zijn terug te vinden in de context die ons omringt. Zo wordt de stad jouw eigen laboratorium, als maatschappelijk bouwwerk, historisch kunstwerk en blijvende ontwerpopgave. Tegelijkertijd is het werk van de studenten weer waardevol voor de stad zelf. Met de onderwerpen die de Academie agendeert en de ontwerpen die de studenten maken creëren we keer op keer een parallelle werkelijkheid, die zeker niet aan zeggingskracht onder hoeft te doen.

Opleidingsgegevens
Studielast240 EC (120 studie, 120 praktijk)
Studieduur4 jaar deeltijd
VoertaalEngels
CROHO-code44336 (M Architectuur)
GraadMaster of Science (MSc)
HoofdJanna Bystrykh

Studieoverzicht Architectuur 24-25

Beroepsperspectief

De Academie van Bouwkunst Amsterdam stimuleert haar studenten om het maximale uit hun talenten te halen. Dit resulteert in een bijzonder hoog niveau en regelmatig wordt het werk van studenten van de Academie bekroond met de Archiprix of andere prijzen.

Architect
Na de masteropleiding Architectuur heb je de beschikking over een breed en gefundeerd ontwerp- en onderzoeksinstrumentarium en kun je nationaal en internationaal opereren als architect. Daarbij kun je als zelfstandig ontwerper binnen een bureau effectief samenwerken met andere disciplines in het ontwerp-, plan-, en uitvoeringsproces, of je eigen bureau beginnen.

Verschuivingen en de essentie van het vak
Was de architect vroeger een echte bouwmeester die het gehele bouwproces beïnvloedde, tegenwoordig is diens rol meer die van de ontwerpende partij binnen grotere processen. Een architect moet kunnen anticiperen op veranderingen in het gebruik en het functioneren van gebouwen. Het blijft echter de taak om alle randvoorwaarden, eisen en ambities van een betekenisvol architectonisch antwoord te voorzien. Hierdoor neemt de architect nog steeds de centrale positie in binnen het ontwerpproces.

Titel
Het diploma Architectuur van de Academie van Bouwkunst geeft afgestudeerden het recht op zelfstandige beroepsuitoefening van het beroep Architect en voldoet aan de toelatingseisen van de verschillende registers die in de Wet op de Architectentitel geformuleerd zijn. Als afgestudeerde heb je rechtstreeks toegang tot het Architectenregister.

Afbeelding in header: The Plant door Jasmijn Rothuizen.

Delen
 

Toelating en aanmelding

Meer informatie

 

Praktijk

Hoe en waarom je bij ons tegelijkertijd werkt en studeert

 

Pre-master

Nog niet de perfecte vooropleiding? Met de pre-master stomen we je klaar!

 

Open dagen

Kom kennismaken op de Academie!