Imane Boutanzit

Imane Boutanzit

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2021
E-mail
imaneboutanzit@gmail.com

Can climate change help social cohesion?

Kan klimaatverandering de sociale cohesie bevorderen?

Den Haag als voorbeeld

 

Klimaatverandering is een belangrijk element aan het worden in ons leven over de hele wereld. Het klimaat op aarde verandert snel en keert zich tegen ons, wat ons richting een onzekere toekomst duwt.  

Als professionals zijn wij het aan onszelf verplicht om op dit wereldwijde fenomeen te reageren. Ik geloof dat onze toekomstige steden moeten kunnen omgaan met de veranderingen in het klimaat. Er is al sprake van flexibele en veerkrachtige steden, maar is dat voldoende? Zijn technische oplossingen het passende antwoord? Kunnen deze oplossingen zorgen voor een beter milieu voor iedereen of alleen voor een bevoorrechte groep die het zich kan veroorloven?

De gevolgen van klimaatverandering waren vroeger vooral gericht op de fysieke gevolgen; de grote impact op de natuur.  Na verloop van tijd is er meer aandacht gekomen voor de maatschappelijke gevolgen. Er zijn bewijzen voor het verband tussen de wereldwijde klimaatverandering en armoede (en de kwaliteit van het bestaan). Het verband tussen klimaatverandering en ongelijkheid binnen landen krijgt echter nog niet genoeg aandacht.

Bruno Latour stelt in zijn boek "Down to Earth" dat het dringend noodzakelijk is een nieuwe plek te vinden om te leven of onmiddellijk in te grijpen in dit nieuwe klimaatregime, het regime van groeiende ongelijkheid binnen een klimaatmutatie.  Een urgentie die door de wereldleiders wordt genegeerd.

Zolang je economisch en sociaal niet geraakt wordt, ben je niet betrokken bij het vraagstuk van het veranderende klimaat. Dit afstudeerproject zoekt naar verbanden en antwoorden voor klimaatverandering en sociale ongelijkheid.  Hoe kunnen klimaatbestendige en adaptieve doelen de sociale cohesie vergroten?

Den Haag moet een gezonde en aantrekkelijke stad zijn en blijven voor alle inwoners die er willen wonen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn. Het betekent ook dat inwoners in hun eigen buurt moeten kunnen blijven wonen; waar ze kunnen genieten van een passende, prettige, schone en veilige leefomgeving. Ongeacht welke afkomst ze hebben en tot welk sociale klasse zij horen.

Om dit te bereiken laat dit afstudeerproject zien hoe specifieke en adequate duurzaamheidsoplossingen niet alleen het veranderende klimaat dienen, maar ook een sociale mix versterken en creëren waar je dat niet verwacht.

Klimaatverandering kan bijdragen aan sociale cohesie, als en alleen als het de inzet is om investeringen vanuit doelstellingen voor klimaatadaptatie in te zetten voor een integrale aanpak, om zo ieders kwaliteit van leven te verbeteren.


Afstudeerdatum: 30 augustus 2021
Afstudeercommissie: Martin Aarts (mentor), Jaap Brouwer en Tess Broekmans
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Maud Aarts, Hans van der Made

Terug naar lijst
Delen