LOBO
Het Landelijk Overleg Bouwkunst Opleidingen (LOBO) is het sectoraal overleg van de Vereniging Hogescholen voor de Academies van Bouwkunst. Via het LOBO voert de Academie regelmatig overleg met de zusterinstellingen te Rotterdam, Groningen, Arnhem, Tilburg en Maastricht over formele kwesties en nieuwe ontwikkelingen in het hbo in het algemeen en in het bouwkunstonderwijs in het bijzonder en neemt zonodig een gezamenlijk standpunt in.

Hogescholen
De Academie onderhoudt intensieve contacten met de toeleverende eerste fase opleidingen in het hbo. Jaarlijks worden voor verschillende vooropleidingen workshops georganiseerd om mogelijke instromers kennis te laten maken met de Academie en de hier gedoceerde ontwerpdisciplines.

Archiprix
Met de andere Nederlandse opleidingen voor wetenschappelijk en hoger onderwijs op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur werkt de Academie samen in de Stichting Archiprix. Het doel van Archiprix is de instroom van jonge ontwerpers in de beroepspraktijk te bevorderen, het bevorderen van inhoud en kwaliteit van het ontwerponderwijs in Nederland en het bieden van een (inter)nationaal podium aan de Nederlandse ontwerpopleidingen. Jaarlijks reikt een onafhankelijke jury de zogeheten Archiprix uit aan de meest belovende afstudeerplannen. In het nu bijna veertigjarig bestaan van de prijs hebben studenten van de Academie zo'n twintig prijzen en eervolle vermeldingen verworven.
www.archiprix.nl

Architectuurcentrum Amsterdam
Architectuurcentrum Amsterdam coƶrdineert activiteiten van een groot aantal instellingen op het gebied van architectuur en beheert de Arcam-galerie. Arcam en de Academie van Bouwkunst werken regelmatig samen aan college- en lezingenseries, manifestaties en tentoonstellingen.
www.arcam.nl 

Dutch School of Landscape Architecture
De Dutch School of Landscape Architecture (DSL) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur en de opleidings- en onderzoeksinstituten voor tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland: Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein Velp, Academie van Bouwkunst Amsterdam, Technische Universiteit Delft en HAS Hogeschool Den Bosch.
www.d-s-l.info/

Delen