Naar inhoud
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf

Wil jij graag architect worden en overweeg je een master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam? Volg dan de pre-master Architectuur & Techniek waarin architectuur en de architectuurpraktijk de basis vormen. Deze pre-master is bedoeld om je technische kennis op peil te brengen zodat studenten met een verschillend ingangsniveau op constructief en technisch gebied de master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst kunnen starten. Je kunt je aanmelden als je een bachelor in architectonische vormgeving of interieurarchitectuur hebt. 

Opleidingsgegevens
Studielast 15 ECTS
Periode september - januari / januari - juni
Voertaal Engels
Aanmelden online formulier
Docent Jos Rijs

Waarom deze pre-master?

 • Je maakt kennis met algemene bouwkunde aan de hand van korte themapresentaties over specifieke bouwkundige onderwerpen. Aan elk onderwerp koppelen we een tekenoefening.
 • Je vergroot je inzicht in de relatie tussen de vormgeving en de draagstructuur van gebouwen.
 • Je vergroot je bouwfysische kennis zodat je het woon- en werkklimaat van gebouwen weet te verbeteren.
 • Je leert je eigen ontwerpen technisch en praktisch in verschillende materialen te onderbouwen met details die zijn gebaseerd op bouwkundige principes.
 • Je leert uitwendige en inwendige krachten in de wisselwerking tussen constructie en constructiedelen te begrijpen én deze te visualiseren.
 • Je gaat praktische uitdagingen aan: je sluit de pre-master af met een ontwerpoefening, waarin je integraal ontwerpt met technische kennis en vaardigheden.
 • Je raakt geïnspireerd door excursies en boeiende lezingen van professionals uit de praktijk over hun vakgebied of over hun fascinatie voor een onderdeel van de architectuur.

En: als je de pre-master Architectuur & Techniek afrondt met een positieve aanbeveling, ben je uitstekend voorbereid op de master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst. Je maakt dan een grotere kans om direct toegelaten te worden tot de master.  

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en concreet oefenen is een wezenlijk onderdeel van de pre-master.

Tijdens de pre-master werk je aan de volgende leerdoelen:

1. Vergroten van je algemene bouwkundige basiskennis, waardoor meer inzicht ontstaat in hoe gebouwen gemaakt worden: van bouwsystemen in verschillende materialen tot aan het detail.

2. Kennis en inzicht in mechanica en constructie; vaardigheden in het begrijpen van uitwendige en inwendige krachten in de wisselwerking tussen constructie en constructiedelen.

3. Vergroten van je (bouw)fysische kennis van gebouwen in relatie tot het ontwerpproces.

4. Zelfstandig leren bouwkundig detailleren van verschillende onderdelen van gebouwen.

5. Verschillende vaardigheden in presentatietechnieken waarmee je je ontwerp communiceert.

Welke vooropleiding heb je nodig voor de pre-master Architectuur & Techniek? Je kunt je aanmelden als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Je hebt een HBO bachelordiploma architectonische vormgeving of interieurarchitectuur, Spatial Design, Urban Interior Architecture, Openbare Ruimte (of vergelijkbaar). Andere vooropleidingen binnen het domein (Steden-)bouwkunde, Bouwtechniek of de Beeldende Kunsten worden beoordeeld op basis van cv, portfolio en motivatiebrief en indien nodig een gesprek. 
Je beheerst minimaal HAVO niveau met wiskunde A of VWO niveau met wiskunde C. ​​​​​
Je beheerst minimaal de Engelse taal op niveau B2

De voertaal van de pre-master is Engels. 

Voor je toelating tot de pre-master Architectuur & Techniek stuur je ons je cv, je motivatiebrief, je portfolio en je behaalde diploma’s en cijferlijsten. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de pre-master.


Selectieprocedure
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot de pre-master Architectuur & Techniek. Selectie wordt gedaan door de toelatingscommissie en vindt plaats op basis van motivatie, portfolio, en de gestelde eisen.

Er melden zich elk jaar meer studenten aan dan we kunnen toelaten. Daarom is de selectie zorgvuldig. Daarbij wordt ook gelet op een evenwichtige mix in het toe te laten cohort.

Kandidaten die door de eerste selectieronde komen, worden uitgenodigd voor een online interview van 15 minuten met een of twee leden van de toelatingscommissie in april of mei.

De pre-master is niet bedoeld voor studenten, die:

 • direct toelaatbaar zijn tot de master Architectuur
 • de pre-master als ‘opfriscursus’ willen gebruiken of als betere voorbereiding tot de master

Motivatiebrief
In je motivatiebrief geef je duidelijk aan waarom je de pre-master Architectuur & Techniek wilt volgen. Wat is het doel dat je met het behalen van de pre-master wil bereiken?

Portfolio
Je portfolio is een compact vormgegeven document, waarin je laat zien welke ontwerp- en tekenervaring je tot nu toe hebt opgedaan.

 • Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures.
 • Beperk je portfolio alsjeblieft tot maximaal een pagina of twintig.
 • Voor een goed portfolio, zie ook de Portfolio Tips & Tricks

 

We bieden de pre-master Architectuur & Techniek tweemaal per jaar aan:
• in het eerste semester: van augustus tot en met januari;
• in het tweede semester: van januari tot en met juli. 

De start van de premaster in het eerste semester is eind augustus 2024. Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier. De deadline voor aanmelding is 7 april 2024. Let erop dat je alle gevraagde documenten aanlevert, want niet complete aanmeldingen worden niet meegenomen in de selectie. Uiterlijk in de eerste week van juni wordt bekend gemaakt of je toegelaten bent tot de pre-master.

Niet-EER / EU-studenten kunnen alleen deelnemen aan de pre-master in het tweede semester van januari tot juni, vanwege visumvoorschriften.

Minimaal aantal deelnemers
De pre-master gaat door bij een minimaal aantal van acht deelnemers. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de pre-master weet je of deze definitief van start zal gaan.

Kosten

 • Het cursusgeld voor de pre-master in het eerste semester van academisch jaar 2024-2025 bedraagt € 1.265.
 • Het cursusgeld voor de pre-master in het tweede semester van academisch jaar 2024-2025 bedraagt € 1.265.

Deze bedragen zijn exclusief additionele kosten voor studiemateriaal, excursies, literatuur en eten & drinken tijdens workshops.

Hoe ziet je rooster eruit?

De pre-master Architectuur & Techniek heeft drie vaste lesmomenten per week:
maandag van 19:30-22:30 uur
woensdag van 19:30-22:30 uur
vrijdag van 9:30-12:30 en van 13:30-16:30 uur

Daarnaast organiseren we incidenteel ook activiteiten op dinsdag of op woensdag overdag.

Welke vakken en programmaonderdelen volg je? 

Techniek - Tools 0
Binnen het vak Tools 0 doe je bouwkundige basiskennis op aan de hand van theorielessen gekoppeld aan bouwkundige tekenoefeningen. Op basis van architectonische voorbeelden behandelen we thema's als bouwsysteem, detail, materiaal en tekentechniek. Je rondt de oefeningen zoveel mogelijk in de les af.

Techniek - Constructief Ontwerpen
De reeks van 9 lessen vormen de introductie van het vak Constructief Ontwerpen. Het is een inleidend vak waarin de focus ligt op het verwerven van kennis en inzicht over de relatie tussen de draagstructuur (toegepaste bouwtechniek) en de vormgeving (architectonisch concept); architectonische uitgangspunten kunnen omzetten in een draagconstructief schema; verwerven en toepassen van het constructie-technische begrippenkader.

Techniek - Bouwfysica
Het vak Bouwfysica geeft je inzicht in gebouwgebonden (bouw)fysische aspecten in relatie tot het ontwerpproces. Je ontwikkelt basiskennis over de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen van een gebouw, en over daglichttoetreding, energieverbruik, installatietechniek en duurzaamheid.

Ontwerp - Ontwerpopgave
De ontwerpopgave speelt zich af in een groene zone van de stad Amsterdam. Je ontwerpt een werk-woning voor een specifieke opdrachtgever. In welke mate hebben het beroep van de opdrachtgever en de materialen in de directe omgeving invloed op het ontwerp van de werk-woning? Er zal op verschillende schaal- niveaus aan het ontwerp gewerkt worden en veel gecommuniceerd worden met maquettes.

Inspiratie - Excursie
Met een architect, een gebruiker, een bewoner of iemand die nauw verbonden is met het project, bezoeken we samen met de docenten van de pre-master Architectuur & Techniek een gebouw in aanbouw in Amsterdam.

Inspiratie - De architect en het gebouw
Tijdens een reeks excursies bezoeken we architectenbureaus waar een project wordt toegelicht aan de hand van tekeningen, maquettes en verhalen. Daarna bezoeken we het project samen met de architect. 

Wanneer krijg je een voldoende voor de pre-master?

Je sluit de pre-master met een voldoende af als je alle tentamens hebt gehaald, zowel over de theorie- als de ontwerponderdelen.

Krijg je bovendien een positieve aanbeveling van docenten, dan maak je een grotere kans om direct toegelaten te worden tot de masteropleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst. 

Doorloop je de pre-master Architectuur & Techniek met succes en krijg je een positieve aanbeveling van de docenten? Dan maak je een grotere kans om direct toegelaten te worden tot de masteropleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst.

Onze masteropleiding leidt je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaat.

Let op: als je de pre-master Architectuur & Techniek behaalt, betekent dit niet automatisch dat je wordt toegelaten tot de master Architectuur. Net als bij andere bachelorstudenten beoordelen we je definitieve toelating op basis van je portfolio en motivatiebrief.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan ons via avb-premasters-minors@ahk.nl

 

 

Delen
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf