De Academie van Bouwkunst heeft diverse mogelijkheden voor studenten om een project te doen in het buitenland, om een buitenlandse stage te doen en/of om een periode te studeren in het buitenland. Een korte periode in het buitenland is tegenwoordig niet meer weg te denken uit je studietijd. Zo'n buitenlands verblijf verrijkt niet alleen je opleiding, maar het is ook een persoonlijke uitdaging om een periode in een totaal andere omgeving te studeren.  Er zijn verschillende fondsen en beurzen aan te vragen voor een verblijf in het buitenland. 

Als je na het lezen van deze info nog vragen hebt over deze beurzen, kun je terecht bij Indira Barve: indira.barve@ahk.nl.

 

Het Erasmus+-programma van de Europese Commissie stimuleert studentenuitwisselingen tussen verschillende Europese instellingen in het hoger onderwijs. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van subsidies. Studenten die hun propedeuse hebben gehaald kunnen één keer tijdens hun studie in aanmerking komen voor een toekenning voor een buitenlandse studie of stage. Voor een studieperiode geldt het minimum van drie maanden tot maximaal een jaar. Een stageperiode duurt minimaal twee maanden tot maximaal een jaar. Studenten van alle nationaliteiten komen in aanmerking voor een Erasmus-beurs.
Klik hier om te zien met welke opleidingen wij een Erasmus+-programma overeenkomst hebben en bekijk hier de informatie over de Erasmus-beurs van de AHK.

De AHK heeft een eigen beurzenprogramma voor studenten die tijdens hun studie een korte periode willen studeren of stage lopen in het buitenland: het Internationaliseringsfonds. Dit fonds is bedoeld voor studie- en stageperiodes die buiten het Erasmusprogramma vallen. Jaarlijks zijn er twee periodes waarin AHK studenten een gemotiveerde aanvraag kunnen indienen. De deadlines vallen rond half november en half mei. De aanvragen worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie, bestaande uit leden uit het plaform Internationalisering van de AHK. Er zijn twee soorten aanvragen; bij beide soorten is de erkenning door de opleiding door toekenning van studiepunten vereist.
Lees hier de informatie over het AHK Internationaliseringsfonds.

De zelfstandige stichting Snellebrand Studiereisfonds is aan de Academie van Bouwkunst gelieerd. De stichting beheert twee fondsen voor studiereizen: het kapitaalfonds en het werkfonds. In het kapitaalfonds zit het kapitaal dat in het verleden door studenten van de Academie op vrijwillige basis is gespaard, het basiskapitaal. Het rendement komt na aftrek van kosten ten goede aan het werkfonds. Uit het werkfonds worden reissubsidies verstrekt.
Meer informatie vind je op de Snellebrand Studiereisfonds-informatie op MyAHK.

Het NL-Scholarship (Holland Scholarship) is een beursprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat talentvolle inkomende en uitgaande studenten een financiële stimulans wil geven om een periode in een niet-EU land te studeren of stage te lopen. De Academie heeft een zeer beperkte aantal beurzen tot haar beschikking. Voor uitgaande studenten geldt dat de studie- of stageperiode minimaal drie maanden moet zijn en plaatsvindt in een niet-EER land. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden van het Internationaliseringsfonds AHK.
Lees alle informatie over het NL-Scholarship van de AHK.

Bij de EFL Stichting kunnen subsidieaanvragen worden gedaan waarin lessen uit het verleden worden gekoppeld aan actuele vraagstukken. Deze organisatie is vooral op zoek naar aanvragen op het raakvlak van onderzoek, ontwerp, politiek en beleid waarin het gedachtegoed van Van Eesteren en Van Lohuizen een eigentijdse betekenis krijgt.
Bekijk hier de website van EHL Stichting.

Deze stichting geeft een talentbeurs uit om jonge landschapsarchitecten in staat te stellen zich te verbreden en te verdiepen aan het begin van hun professionele carrière. De talentbeurs beoogt een stimulans te zijn voor excellente landschapsarchitecten om zich te ontwikkelen in de overgang naar de beroepspraktijk. Daarnaast werkt de Stichting met jaarlijkse stipendia voor studenten en ze ondersteunt onderzoek en publicaties.
Lees via deze link alle info over Stichting NHBOS.

Ook na je afstuderen is het mogelijk om een beroep te doen op een beurs voor een vervolgstudie. Gemotiveerde en talentvolle studenten die na hun opleiding in Nederland een vervolgstudie in het buitenland willen volgen, kunnen een aanvraag doen bij een aantal instellingen om in aanmerking te komen voor een beurs. Deze beurzen moet je vaak al tijdens je afstudeerjaar regelen. Advies: oriënteer op tijd en lees de voorwaarden van elk fonds goed.
Alle informatie staat op de pagina Beurzen voor vervolgstudies van de AHK.

Delen