Uitwisselings- en gaststudenten

De aanvraagprocedure voor uitwisselingsstudenten en gaststudenten verschilt van de reguliere aanvraagprocedure, omdat deze aanvragers zich niet via Studielink aanmelden, studielink is alleen om je aan te melden voor het 4-jarige masterprogramma.

Aanvraagprocedure uitwisselingsstudenten
Uitwisselingsstudenten zijn studenten van scholen die een ‘Erasmus’ of ‘EMiLA’ uitwisselingsovereenkomst hebben met de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. De Academie heeft een jaarlijks quotum van inkomende uitwisselingsstudenten. Dit quotum wordt echter altijd overschreden door het aantal uitwisselingsaanvragen.

Als je je wilt aanmelden als uitwisselingsstudent, moet je thuisinstelling contact met ons opnemen om je voor te dragen. Wij zullen je dan voorzien van informatie over hoe je je kunt aanmelden. Zonder een voordracht van je eigen onderwijsinstelling kan je aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Toelating hangt niet alleen af van een bilaterale uitwisselingsovereenkomst tussen de scholen, maar ook van de geschiktheid van de student, zoals onder meer blijkt uit het portfolio. De algemene toelatingseisen zijn onverkort van kracht voor uitwisselingsstudenten. Zie hiervoor het tabblad Toelatingseisen.

Voor aanmelding, en/of als je vragen hebt, kunt je per email contact opnemen met het studiesecretariaat.

 

Aanmeldingsprocedure gaststudenten
De masteropleidingen worden in het Engels gegeven en staan daarom open voor gaststudenten. Deze studenten kunnen deelnemen aan het programma voor een of twee semesters, op voorwaarde dat hun niveau overeenkomt met de vereiste norm (minimaal een relevante bacheloropleiding). De algemene toelatingseisen zijn onverkort van kracht voor gaststudenten, zie tabblad Toelatingseisen.

Je hoeft je niet te registreren in Studielink, omdat dit alleen is om je aan te melden voor het 4-jarige masterprogramma.

Voor aanmelding, en/of als je vragen hebt, kunt je per email contact opnemen met het studiesecretariaat. Je ontvangt het aanmeldformulier zodra je ons op de hoogte hebt gesteld van je aanvraag.

Delen