Naar inhoud
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf

Heb jij interesse in de inrichting van het Nederland van de toekomst? Wil je impact hebben op onze omgeving en meewerken aan een betere toekomst? In deze pre-master van de Academie van Bouwkunst Amsterdam maak je in korte tijd kennis met de vakgebieden Stedenbouwkunde en Landschapsarchitectuur. De pre-master is geschikt voor studenten van kunstacademies of andere relevante opleidingen. Je leert de belangrijkste vakkennis en ontwikkelt een onmisbare basis in ontwerpvaardigheden.

Opleidingsgegevens
Studielast15 ECTS
Periodeeind augustus - januari / januari - juni
VoertaalEngels
Aanmeldenonline formulier
CoördinatieJean-Francois Gauthier & Ania Sosin

Waarom deze pre-master?

 • Je maakt kennis met historische en hedendaagse denkbeelden over stad en land.
 • Je vergroot je inzicht in het vak van stedenbouwkundige en landschapsarchitect.
 • Je leert door praktische uitdagingen: je ontwerpt en experimenteert veel zelf.
 • Je raakt geïnspireerd door professionals uit het vak en verscheidene excursies.
 • En: als je de pre-master met succes afrondt, ben je voorbereid op een eventuele master aan de Academie van Bouwkunst. 

Uniek in Nederland
Uniek aan deze pre-master is dat we de vakgebieden stedenbouw en landschapsarchitectuur combineren. De Academie vindt het belangrijk dat stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten interdisciplinair denken en werken.

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in leren van ervaringen en in de praktijk toepassen van theorie. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en concreet oefenen is een wezenlijk onderdeel van de pre-master. 

Facts & Figures

Tijdens de pre-master werk je aan de volgende kennisgebieden en vaardigheden:

1. Kennis van bodem, vegetatie, ecologie en het Nederlands landschap. 
2. Kennis van het vak stedenbouw, planologie en volkshuisvesting.
3. Vaardigheid ontwerpen - techniek en ontwerp.

Welke vooropleiding heb je nodig voor de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur? Je kunt je aanmelden in een van de volgende gevallen:

• Je hebt een opleiding aan de kunstacademie (HBO) afgerond.
• Je bent een professional die graag een masteropleiding Stedenbouw of Landschapsarchitectuur wil volgen, maar je mist in je vooropleiding belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden.
• ​​​​​​​Je beheerst minimaal de Engelse taal op niveau B2


De voertaal van de pre-master is Engels.

Voor je toelating tot de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur stuur je ons je cv, je motivatiebrief, je portfolio en je behaalde diploma’s en cijferlijsten. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de pre-master.

Selectieprocedure
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur. Selectie wordt gedaan door de toelatingscommissie en vindt plaats op basis van motivatie, portfolio, en de gestelde eisen.

Er melden zich elk jaar meer studenten aan dan we kunnen toelaten. Daarom is de selectie zorgvuldig. Daarbij wordt ook gelet op een evenwichtige mix in het toe te laten cohort.

Kandidaten die door de eerste selectieronde komen, worden uitgenodigd voor een online interview van 15 minuten met een of twee leden van de toelatingscommissie in april of mei.

De pre-master is niet bedoeld voor studenten, die:

 • direct toelaatbaar zijn tot de master Stedenbouw of Landschapsarchitectuur
 • de pre-master als ‘opfriscursus’ willen gebruiken of als betere voorbereiding tot de master

Motivatiebrief
In je motivatiebrief geef je duidelijk aan waarom je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur wilt volgen. Wat is het doel dat je met het behalen van de pre-master wil bereiken?

Portfolio
Je portfolio is een compact vormgegeven document, waarin je laat zien welke ontwerp- en tekenervaring je tot nu toe hebt opgedaan.

 • Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures.
 • Beperk je portfolio alsjeblieft tot maximaal een pagina of twintig.
 • Voor een goed portfolio, zie ook de Portfolio Tips & Tricks

Let op: de documenten moeten worden aangeleverd in het Engels, omdat de toelatingscommissie uit niet-Nederlandstalige leden bestaat.

We bieden de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur tweemaal per jaar aan:

 •  in het eerste semester: van eind augustus tot en met januari;
 • in het tweede semester: van januari tot en met juni. 

De inschrijving voor de pre-master voor het eerste semester 2024-2025 is inmiddels gesloten. Inschrijven voor het tweede semester kan vanaf september. De link naar het aanmeldformulier vind je dan hier. De deadline voor aanmelding voor het tweede semester is in de eerste week van november.

Niet-EER / EU-studenten kunnen alleen deelnemen aan de pre-master in het tweede semester van januari tot juni, vanwege visumvoorschriften.

Minimaal aantal deelnemers
De pre-master gaat door bij een minimaal aantal van acht deelnemers. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de pre-master weet je of deze definitief van start zal gaan.

Kosten

 • Het cursusgeld voor de pre-master in het eerste semester van academisch jaar 2024-2025 bedraagt € 1.265.
 • Het cursusgeld voor de pre-master in het tweede semester van academisch jaar 2024-2025 bedraagt € 1.265.

Deze bedragen zijn exclusief additionele kosten voor studiemateriaal, excursies, literatuur en eten & drinken tijdens workshops.

Wanneer ontvang je een certificaat voor de pre-master?

Je wordt gedurende de pre-master op een aantal momenten beoordeeld op vaardigheden. De beoordeling wordt gedaan aan de hand van een beoordelingsformulier waarop de feedback van de docenten is aangegeven.

Beoordeling wordt gegeven voor:
•    Studio 1
•    Studio 2
•    Tools 1
•    Tools 2
•    Eindtoets

Aanwezigheidsverplichting voor:
•    Lectures 1
•    Lectures 2
•    Workshop 1 
•    Workshop 2

Doorloop je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur met succes? Dan maak je een grotere kans op selectie voor een master aan de Academie van Bouwkunst.

Wil je na afronding van de pre-master een masteropleiding volgen? 

• Geef dit dan vóór de aanmelddeadline door aan het secretariaat.
• Na afronding van het eindproject van de pre-master krijg je de kans een definitief portfolio aan te leveren.
• Vervolgens beoordeelt de toelatingscommissie alle aanmeldingen. 

Als je wordt toegelaten, krijg je van de cursuscoördinator en docenten persoonlijk advies over je voorbereiding op het eerste studiejaar. 

Waarom een master?
Onze masteropleidingen leiden je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaat. 

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan ons via avb-premasters-minors@ahk.nl

 

 

Hoe ziet je rooster eruit?

De pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur start met een driedaagse ontwerpworkshop die drie gehele dagen duurt van 9:30 tot 22:30 uur. De rest van de pre-master heeft drie vaste lesmomenten per week:

• dinsdag van 19:30-22:30 uur
• donderdag van 19:30-22:30 uur
• vrijdag van 9:30-16:30 uur

Daarnaast organiseren we incidenteel activiteiten op andere momenten in de week.

Welke vakken en programmaonderdelen volg je?

Delen
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf