Naar inhoud
 

Nederlandse studenten

Heb je de Nederlandse nationaliteit? Kijk dan hier voor de juiste aanmeldprocedure!

 

Collegegeld

Wat voor studiekosten kan je verwachten?

 

Vragen?

Neem contact met ons op!

Aanmelding en toelating voor internationale studenten

De aanmelddeadline voor internationale studenten was 1 april 2024. Heb je je door overmacht niet op tijd aan kunnen melden, kun je dit alsnog doen met een mail naar avb-studysecretariat@ahk.nl. Geef in de mail de reden van overmacht aan ons door.

De aanmeldprocedure maakt onderscheid tussen Nederlandse en internationale studenten. Het criterium hiervoor is nationaliteit; wonen in of buiten Nederland is geen criterium. De Academie van Bouwkunst aanvaardt een beperkt aantal kandidaten om de masteropleidingen te volgen. Uit de kandidaten die volgens hun vooropleiding in aanmerking komen voor toelating, wordt een selectie gemaakt op basis van motivatie en portfolio.

Voor internationale studenten zijn er drie mogelijkheden om te studeren aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam:

Als reguliere masterstudent (4 jaar).
Internationale kandidaten kunnen zich aanmelden voor de 4-jarige masteropleiding. Hoe dat in zijn werk gaat, vind je op deze pagina.

Als uitwisselingsstudent (1 of 2 semesters)
Uitwisselingsstudenten zijn studenten van scholen die ofwel een ‘Erasmus’, ofwel een ‘EMiLA’ uitwisselingsovereenkomst hebben met de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Uitwisselingsstudenten kunnen één of twee semesters aan het programma van het 2e of 3e jaar deelnemen, mits hun niveau voldoet aan de eis (minstens een relevante bacheloropleiding). Aanvragers moeten worden voorgedragen door hun thuisinstelling. Let op: de aanmeldprocedure voor uitwisselingsstudenten werkt dus anders dan op deze pagina beschreven staat!

Als gaststudent of ‘free mover’ (1 of 2 semesters)
De mastercursussen worden in het Engels aangeboden en staan daarom open voor gaststudenten (ook wel 'free movers' genoemd). Deze studenten kunnen één of twee semesters aan het programma van het 2e of 3e jaar deelnemen, mits hun niveau voldoet aan de eis (minimaal een relevante bacheloropleiding). Let op: de aanmeldprocedure voor gaststudenten werkt dus anders dan op deze pagina beschreven staat!

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst voldoet je vooropleiding aan één van de drie onderstaande criteria:

 1. Je hebt een diploma van een Nederlandse bachelor- of masteropleiding die aansluit bij de te volgen opleiding aan de Academie van Bouwkunst. Twijfel je of je een relevante vooropleiding hebt? Bekijk hier onze algemene richtlijnen, of hier onze lijst van aansluitende Nederlandse vooropleidingen.
 2. Je hebt een buitenlandse bachelor- of masteropleiding die in de lijn ligt van de masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst. Mocht een buitenlandse vooropleiding bij ons onbekend zijn, dan kan deze worden getoetst door Nuffic.
 3. Je hebt een relevante buitenlandse vooropleiding in combinatie met voldoende relevante werkervaring waardoor je in aanmerking denkt te komen voor de gewenste opleiding. De werkervaring blijkt uit cv en portfolio. De relevantie wordt gewogen door de toelatingscommissie.

Diploma nog te behalen?
Als je het (bachelor-)diploma nog moet behalen, kun je toch deelnemen aan het selectieproces. Als je dan wordt toegelaten, is dat onder voorbehoud. In dat geval moet een kopie van het diploma uiterlijk 1 september in ons bezit zijn, anders vervalt de toelating. Upload bij je aanmelding wel een notitie waarin je meedeelt wanneer je het diploma verwacht te hebben.

Nog geen aansluitende vooropleiding?
Wanneer je een master Architectuur, Stedenbouw of Landschapsarchitectuur wilt volgen, maar geen bouwtechnische opleiding hebt en/of belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden mist, dan kun je wellicht de pre-master Architectuur & Techniek of de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur volgen.

Het portfolio moet bereikbaar zijn via een link naar een digitale opslagplaats op het internet, zoals Dropbox of Google Drive. Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures. Het portfolio moet in ieder geval tot 1 september toegankelijk zijn. 

Beperk je portfolio alsjeblieft tot maximaal een pagina of twintig. Een goed portfolio bestaat uit:

 • Een grote verscheidenheid van je ontwerpwerk. Dit zijn projecten uit je vooropleiding en/of uit je beroepspraktijk. Liefst zo divers mogelijk.
 •  Eigen projecten waarin je laat zien wat jouw ontwerpkwaliteiten zijn. Bij gezamenlijk werk benoem je precies wat je rol in dat project was. Of projecten die je zelf geïnitieerd en ontworpen hebt.
 •  Divers ontwerpwerk – in schaal - waarin je laat zien welke ontwerpvaardigheden je beheerst. Laat niet alleen eindresultaten zien. Ook aanzetten in schetsstadium en ideeën. En beelden zoals plattegronden en doorsneden en omgeving in verschillende schalen, details, etc.
 •  Divers ontwerpwerk – in beeld – waarin je laat zien wat je visuele vaardigheden zijn, zoals handschetsen, models, visuals, diagrammen en maquettes.
 • Werk van relevante werkervaring of cursussen waarmee je je ontwerpkennis kan tonen.
 • Je eigen fascinaties binnen het vak – laat dit zien!

Onderdeel van de opleiding aan de Academie van Bouwkunst is het verwerven van relevante beroepservaring. Het werken in de praktijk vindt tegelijkertijd met de studie plaats: het zogenaamde concurrent model. Bij aanvang van de studie (of kort daarna) dient de student werkzaam te zijn in een voor de studie relevante werkplek. Lees hier meer over het concurrent model.

Kandidaten van wie de moedertaal niet Engels is, moeten kunnen aantonen het Engels te beheersen op niveau B2 van de Common European Framework of Reference for Languages (zie CEFR), of gelijkwaardig.

Het taalniveau moet worden aangetoond met óf de uitslag van een Engelstalige test (TOEFL, IELTS) óf een cijferlijst van een voorgaande studie, óf een ander document waaruit onomstotelijk valt op te maken dat de beheersing van het Engels op het vereiste niveau is.

Internationale kandidaten die door de eerste selectieronde komen, worden uitgenodigd voor een kort (online) gesprek met de toelatingscommissie. Tijdens dit gesprek zal onder meer de vaardigheid in de Engelse taal blijken.

Aanmeldprocedure

Studielink is de officiële Nederlandse inschrijvingswebsite voor het hoger onderwijs. Om je aan te melden voor de masteropleiding moet je je eerst inschrijven in Studielink. Als je officieel in Nederland woont (d.w.z. je staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente) moet je DigiD gebruiken om in te loggen op Studielink. (DigiD is een persoonlijke code die toegang geeft tot websites van de Nederlandse overheid.) Ben je (nog) niet in Nederland geregistreerd, dan heb je geen DigiD-code en moet je inloggen met een Studielink-gebruikersnaam en -wachtwoord. Je zult een account moeten aanmaken als je die nog niet hebt. Volg dan de stappen om je aan te melden. Kies bij het selecteren van de opleiding de volgende opties wanneer dat wordt gevraagd:

Volg dan de stappen om je aan te melden. Kies bij het selecteren van de opleiding de volgende opties wanneer dat wordt gevraagd:

Na het voltooien van je registratie in Studielink, ontvang je een automatische e-mail met informatie waar en hoe je de vereiste documenten kunt uploaden. Op deze uploadpagina van de Academie van Bouwkunst vragen we je om het volgende:

 • Kopie van paspoort of identiteitsbewijs
 • Een recente pasfoto in JPEG formaatDeze wordt gebruikt voor je studentenkaart als je wordt toegelaten
 • Diploma('s) en cijferlijsten van de studie bij vraag 1Als het diploma nog behaald moet worden, upload dan een notitie met de verwachte datum, maar stuur het diploma vóór 1 september naar Theo Peters. Upload ook het certificaat van de pre-master, indien in jouw geval van toepassing. 
 • Curriculum VitaeWe eisen geen specifieke softwarekennis, maar zouden graag willen weten of je die wel hebt. Vermeld deze dan in je CV! 
 • Motivatie (maximaal 500 woorden)Upload een korte motivatie waarom je je speciaal aanmeldt voor de Academie van Bouwkunst Amsterdam en deze afstudeerrichting. 
 • Beheersing van de Engelse taalStudenten dienen voldoende beheersing van de Engelse taal te hebben, equivalent aan niveau B2 (Havo-niveau) van het Common European Framework of Reference (CEFR). Upload een bewijs of een toelichting. 
 • Link naar Portfolio (max. ongeveer 20 pagina’s!) Toegankelijke link naar je online portfolio. Het portfolio moet in ieder geval tot 1 september toegankelijk zijn. Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures. Zie ook de portfolio tips & tricks in het blok 'toelatingseisen' hierboven!
   

Let op: uiterlijk 1 april moeten zowel je Studielink-registratie zijn afgerond en de benodigde documenten voor inschrijving zijn ingediend.

Veelgestelde vragen

Selectie en uitslag

Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van motivatie, portfolio, en de gestelde eisen. Er melden zich elk jaar meer studenten aan dan we kunnen toelaten. Daarom is de selectie zorgvuldig. Daarbij wordt ook gelet op een evenwichtige mix in het toe te laten cohort.

Kandidaten die na eerste beoordeling niet in aanmerking komen, krijgen zo spoedig mogelijk bericht, maar naar verwachting niet eerder dan 1 april. Kandidaten die wel door de eerste selectieronde komen, kunnen uitgenodigd worden voor een online interview van 15 minuten met een of twee leden van de toelatingscommissie in april of mei. 

Binnen drie weken na het uploaden van je aanmelddocumenten ontvang je een ontvangstbevestiging van de Academie van Bouwkunst en informatie over het vervolg van de procedure. Wanneer je bij het verstrijken van deze termijn geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met avb-studysecretariat@ahk.nl.

Uitslag
Wij verwachten zo spoedig mogelijk in juni de definitieve uitslag te kunnen geven. Als je bent toegelaten, begin je op woensdag 21 augustus 2024 met het academisch jaar.

Meer tips en tricks voor een goed portfolio

Delen
 

Nederlandse studenten

Heb je de Nederlandse nationaliteit? Kijk dan hier voor de juiste aanmeldprocedure!

 

Collegegeld

Wat voor studiekosten kan je verwachten?

 

Vragen?

Neem contact met ons op!