Waar staat de Academie van Bouwkunst voor?


Studeren in een internationale context

De stad Amsterdam vormt voor de studenten en docenten van de Academie van Bouwkunst een permanent laboratorium voor hun ontwerpopgaven. De Academie heeft nauwe contacten met de beroepsgemeenschap in de regio, met publieke diensten, opdrachtgevers en ontwikkelaars. Onze opleidingen nemen ook internationaal een prominente plaats in. De Academie heeft sterke banden met verwante opleidingen in het buitenland. Studenten uit alle windstreken studeren aan de Academie, internationale gastdocenten en sprekers zijn regelmatig over de vloer en studenten nemen vaak deel aan internationale excursies en projecten.

Studeren en werken tegelijkertijd

Het concurrent onderwijs aan de Academie, de combinatie van studie en werkervaring, maakt dat de studenten en docenten midden in de praktijk van ontwerp en onderzoek staan. Hierdoor maak je al tijdens je studie actief deel uit van een breed netwerk van vakgenoten. Wie een diploma aan de Academie van Bouwkunst behaalt blijft vaak bij de Academie betrokken. De student wordt vaak werkgever, en vanuit die positie weer docent of mentor voor een nieuwe generatie studenten.

Interdisciplinair
De Academie van Bouwkunst in Amsterdam is het enige opleidingsinstituut in Nederland dat de masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur interdisciplinair aanbiedt. Deze combinatie plaatst de Academie van Bouwkunst in binnen- en buitenland in een bijzondere positie.

Voor ontwerpers door ontwerpers
De combinatie van studie en werkervaring, maakt dat de studenten en docenten midden in de praktijk van ontwerp en onderzoek staan. Al tijdens je studie maak je actief deel uit van een breed netwerk van vakgenoten. Wie een diploma aan de Academie van Bouwkunst behaalt blijft vaak bij de Academie betrokken. De student wordt vaak werkgever, en vanuit die positie weer docent of mentor voor een nieuwe generatie studenten.

Inspirerende omgeving en actueel debat
De Academie van Bouwkunst is gehuisvest aan het Waterlooplein in Amsterdam in een door Claus en Kaan Architecten verbouwd zeventiende-eeuws gebouwencomplex. De Academie heeft een eigen plaats in het culturele leven van Amsterdam en positioneert zich in het vakdebat. In samenwerking met externe partijen worden lezingen, workshops, manifestaties en tentoonstellingen georganiseerd. Het hele jaar door vinden de voor studenten vrij toegankelijke lezingenreeksen 1·Lectures plaats rond een thematisch, actueel onderwerp.

Architectentitel
Na het behalen van de mastertitel (Master of Science) heb je recht op zelfstandige beroepsuitoefening en rechtstreeks toegang tot het register van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

Praktijkgericht onderzoek in het onderwijs
Maatschappelijke, praktische en technische ontwikkelingen stellen steeds nieuwe eisen aan een ontwerper. Daarom integreert de Academie praktijkgericht onderzoek in het onderwijs. De lectoren organiseren binnen hun onderzoek masterclasses, projecten, excursies, tentoonstellingen en lezingen. 

Onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Binnen het opleidingenaanbod aan de AHK is ruimte voor inter- en multidisciplinaire samenwerking, alsook voor internationale uitwisselingen. De AHK biedt studenten een brede oriëntatie op kunst en cultuur, en hecht om die reden veel waarde aan het feit dat studenten kennis kunnen nemen van ontwikkelingen binnen de andere kunstdisciplines.

Delen