Naar inhoud
 

Toelating en aanmelding

Meer informatie

 

Minor

Lees meer over de minor Stedenbouw & Landschapsarchitectuur

 

Pre-master

Lees meer over de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur

Master Landschapsarchitectuur


Landschapsarchitectuur wordt ook wel omschreven als ‘tekenen in de topografie’, maar het vak omvat veel meer. In de masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam verwerf je de kennis, inzicht en vaardigheden die het mogelijk maken ruimtelijke problemen ontwerpend op te lossen en nieuwe topografische situaties in beeld te brengen. Op verschillende schaal- en abstractieniveaus, van tuin tot regio. Je leert niet alleen om nieuwe elementen als water, infrastructuur, bebouwing of groen te verzoenen met de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden van de natuurlijke en historische omgeving, maar ook om een proces in gang zetten waarbij steeds meer partijen aanhaken. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het werk, hieruit kan werkelijk begrip en innovatie voortkomen. Dat is ook begrip krijgen van de andere factoren dan de ruimtelijke; de gebruikers, de makers en beheerders. Bovendien is de landschapsarchitect zich nadrukkelijk bewust van de invloed die de factor tijd heeft op de kwaliteit van de omgeving, en kan deze zijn werk laten doen. Door het aanbrengen van de juiste basiscondities ontstaat een hoogwaardige buitenruimte.

Interdisciplinair en internationaal
Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden van jouw vak en tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, ben je voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld. Waarin, binnen vervagende grenzen, een toenemende vraag is naar jouw specifieke ontwerpvaardigheid. Ook het werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE).

Inspirerende omgeving
De Academie voor Bouwkunst Amsterdam is een kleinschalige opleiding in het centrum van de stad. Alle elementen van het stedelijke landschap die hier worden bestudeerd en onderwezen zijn terug te vinden in de context die ons omringt. Zo worden stad en het omringende landschap jouw eigen laboratorium, als maatschappelijk bouwwerk, historisch kunstwerk en blijvende ontwerpopgave. Tegelijkertijd is het werk van de studenten weer waardevol voor de omgeving zelf. Met de onderwerpen die de Academie agendeert en de ontwerpen die de studenten maken creëren we keer op keer een parallelle werkelijkheid, die zeker niet aan zeggingskracht onder hoeft te doen.

Afgestudeerden van de Academie van Bouwkunst Amsterdam kunnen zich direct bij het Architectenregister inschrijven als landschapsarchitect.

Opleidingsgegevens
Studielast240 EC
Studieduur4 jaar deeltijd
VoertaalEngels
CROHO-code44337 (M Landschapsarchitectuur)
GraadMaster of Science (MSc)
HoofdJoost Emmerik
Delen
 

Toelating en aanmelding

Meer informatie

 

Minor

Lees meer over de minor Stedenbouw & Landschapsarchitectuur

 

Pre-master

Lees meer over de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur