Yvette van Bakel

Yvette van Bakel

Opleiding
Architectuur
Lichting
2022
E-mail
yvettevanbakel@hotmail.com

The Hybrid hub

Where logistics meet the social
 

Dagelijks transporteren we grote hoeveelheden pakketten in en naar de stad. Door de verdichting van onze steden stijgt de consumptie en leverfrequentie en raken we gewend aan een on-demand economie. Het toenemende logistieke verkeer heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de stad. Problemen als verhoogde CO2 uitstoot, verminderde verkeersveiligheid en geluidsoverlast groeien met onze bestellingen mee.

Als een reactie op deze problemen zien we steeds meer logistieke hubs verschijnen. Een hub is een logistieke faciliteit waar goederen en transportmiddelen van één of meerdere leveranciers samenkomen voordat ze bij de eindontvanger terecht komen. Met als doel om van vervoerswijze te wisselen, zendingen te bundelen en/of aanvullende diensten te leveren. Deze hubs hebben zich op logistiek vlak al bewezen, maar ze missen echter het vermogen om op architectonisch vlak goed in de stad te worden geïntegreerd.

De huidige logistieke hub is een doosvormig gebouw, bestemd voor bedrijventerreinen. Het gebouw mist een relatie met zijn omgeving, is afgesloten, eentonig en monofunctioneel. De huidige logistieke hub is niet in staat zich te integreren in de huidige stadsstructuur. We hebben het hier over een nieuwe type gebouw die we in de stad introduceren en in de komende jaren zullen zien toenemen, maar met een typologie die niet toekomst-bestendig is. 

Dit is het moment en de kans om kritisch te kijken naar de rol die de logistieke hub kan spelen in onze stad en wijken met behulp van architectuur.  Het is belangrijk dat we integraal kijken naar het domein ruimte, mobiliteit en logistiek. Het is mijn doel om het belang van deze logistieke functie te versterken. Ik heb een flexibele typologie bedacht waarin een logistieke hub zich kan aanpassen aan zijn omgeving en het kan dienen als een verbinder binnen een woonwijk. Het is een plek waar logistiek van dichtbij ervaren kan worden in een sociale setting. Het significante aan deze hybride-hub-typologie is dat het niet is bestemd voor één type locatie, grootte of functie. Het is flexibel.

Mijn project focust zich op de stad Utrecht. Ik heb eennieuw logistiek netwerk rond de stad gecreëerd, wat resulteert in een tiental strategisch uitgestippelde hybride hub locaties. Samen voorzien ze de hele binnenstad met pakketdienst. Elke hub wordt gecombineerd met een plug-in programma. Dit is een programma dat inspeelt op de behoeftes van een wijk. De plug-in werkt als verbinder tussen de logistiek en de bewoners en maakt elke hub uniek, want geen plek is hetzelfde en heeft dezelfde behoeftes.

Ik heb één specifieke hub locatie uitgewerkt, gelegen in de wijk Ondiep. Met het ontwerp en concept heb ik een sociale, openbare plek in de buurt gecreëerd die de twee aangrenzende groene openbare ruimtes met elkaar verbindt. Het plug-in programma is een Repair shop met een werkplaats waar de omwonenden, naburige scholen en de professionele klusjesman gebruik van kunnen maken. Dit gebouw wordt het nieuwe centrum en hart van de wijk waar de bewoners in aanraking komen met logistiek en elkaar.

 

Afstudeerdatum: 28 september 2021
Afstudeercommissie: Jo Barnett (mentor), Wouter Kroeze, Marc Reniers
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Gus Tielens, Saša Radenovic

 

Terug naar lijst
Delen