Tom Vermeer

Tom Vermeer

Opleiding
Architectuur
Lichting
2022
E-mail
tom.vermeer93@gmail.com
Contact
LinkedIn

Tastbare immaterialiteit

 Immaterieel erfgoed als katalysator voor verandering

 

In tegenstelling tot materieel erfgoed (gebouwen, voorwerpen, documenten en monumenten) is immaterieel cultureel erfgoed een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en verandert met de tijd. Het wordt gevormd door mensen en gemeenschappen die het beoefenen en zich ermee identificeren. Immaterieel cultureel erfgoed (ICH) vormt het hart van die groep mensen, die het vaak met passie beoefenen. ICH kan mensen het gevoel geven erbij te horen. ICH omvat sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een andere term die wordt gebruikt om immaterieel erfgoed te beschrijven is "levend erfgoed" omdat het iets is dat altijd in beweging is en mensen nodig heeft om het te blijven beoefenen om in leven te blijven.

In onze huidige samenleving wordt de kloof tussen hoge cultuur (opera, theater, kunst, enz.) en alledaagse cultuur (festiviteiten, ambachten, culturele kennis, enz.) steeds groter. Hoge cultuur is het gezicht van de cultuur zelf geworden en is iets dat gelabeld is voor rijke mensen om van te kunnen genieten. Musea, grote theaters en operagebouwen hebben altijd een prominente plaats in de stad ingenomen. Terwijl immaterieel erfgoed wordt teruggedrongen naar buurthuizen, sporthallen en bibliotheken. Ze worden gescheiden achtergelaten om voor zichzelf te zorgen. Toch zijn het deze gemeenschappen die een grote rol spelen bij het definiëren van een cultuur en vorm geven aan de toekomst van de samenleving.

Om ICH-gemeenschappen te helpen hun cultureel erfgoed nieuw leven in te blazen, hebben zij drie voorwaarden nodig: praktijk, mensen en discussie. Wanneer een gebied een gezonde ICH-gemeenschap heeft, helpt dit de sociale cohesie te versterken en kan het anders slapende delen van een stad nieuw leven inblazen.

Dit project verkent een strategie die schijnbaar ongelijke typologieën van ICH samenbrengt om naast elkaar te bestaan en het belang van hun (gedeelde) geschiedenis te manifesteren, gebruikmakend van speelsheid en discussie als middel om een blijvende typologie voor te stellen die specifiek en toch tijdloos is. Door schokkend in te grijpen in de openbare ruimte, met tijdelijke barricades ontworpen, niet om te scheiden maar om culturele gemeenschappen samen te brengen met collectivisme om permanente verandering teweeg te brengen in een stedelijke gedesoriënteerde context. Door de burgerlijke focus te verleggen en de gevestigde kijk op cultuur in de stedelijke context te heroriënteren, waardoor wederkerigheid tussen stad en gemeenschappen ontstaat.

Binnen deze strategie wordt architectuur gebruikt als een tijdelijk instrument en drager van activiteit in de vorm van een houten, modulaire structuur. De architectuur staat ten dienste van haar gebruikers en verandert mee met het gewenste gebruik. Binnen de structuur kunnen meerdere ruimtelijke typologieën worden gevormd om aan de uiteenlopende ruimtelijke behoeften van de ICH gemeenschappen te voldoen. De locatie van de interventie is gekozen aan de hand van een reeks voorwaarden die ICH nu en in de toekomst kunnen helpen. Het paviljoen is de katalysator van stedelijke verandering.

De houten structuur is de eerste in een reeks fasen die ICH verbindt, activeert, integreert en overdraagt met behulp van architectonische en stedelijke aanpassingen. In de loop van de tijd zal de structuur veranderen en verdwijnen terwijl de activiteit in en om de structuur een nieuw thuis vindt in het hart van de stad. Elk van de fasen activeert verschillende lagen binnen de stadsstructuur om de verandering langzaam te verankeren en de frequentie van de stad om te buigen naar een nieuwe cultureel rijke harmonie. Zo wordt het immateriële materieel.

 

Afstudeerdatum:  24 augustus 2022 
Afstudeercommissie: Bart Bulter (mentor)Jeroen van Mechelen, Jeanne Tan
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Pnina Avidar, Stephan Verkuijlen

 

Terug naar lijst
Delen