De Academie van Bouwkunst Amsterdam biedt studenten van over de hele wereld een Nederlands studieprogramma (in het Engels) met een werelds perspectief. We zijn ervan overtuigd dat Nederlands ontwerp de internationale professionele gemeenschap veel te bieden heeft.

Elke opleiding die studenten voorbereidt op een duurzame carrière moet hen mogelijkheden bieden om uit eerste hand ervaring op te doen met en binnen een diversiteit aan culturen en omstandigheden. Dit zal studenten helpen bij het ontwikkelen van hun eigen vocabulaire en bij het bepalen van hun positie binnen het gebied.

Ons doel is niet alleen om studenten internationaal bekwaam, maar ook internationaal vloeiend te maken in hun toekomstige praktijk als architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect. Onze focus ligt op internationaal classroom, inhoud van het curriculum, strategische partners en mobiliteit van studenten en medewerkers.

International classroom
We proberen een organisatiecultuur te realiseren waarin iedereen zich thuis voelt. In onze onderwijsfilosofie en praktische aanpak staat de ‘international classroom’ centraal. Het is de ruggengraat voor alle activiteiten die gericht zijn op het maximaliseren van de impact en de resultaten van onze opleiding. Momenteel herbergt onze international classroom een dynamische mix van individuen met verschillende culturele en sociale achtergronden, verspreid over alle disciplines.

We hebben de volgende segmenten vastgesteld:
• Lokale studenten: ze kunnen communiceren met internationale studenten, hebben persoonlijk voordeel van deze interculturele ontmoetingen in hun thuisland en kunnen een netwerk van internationale contacten opbouwen;
• Buitenlandse studenten: ze zullen een aantal jaren doorbrengen in een buitenlands onderwijssysteem;
• Lokale docenten en personeel: ze hebben contact met buitenlanders in hun professionele werk;
• Buitenlandse docenten: sommigen wonen en werken in Nederland, anderen wonen en werken in het buitenland en reizen naar Amsterdam om les te geven.

Internationaal curriculum
Het curriculum van de Academie bevat een flink aantal internationale en interculturele elementen (gastcolleges, ontwerpstudio's, Summer Schools, excursies). Door deel te nemen aan onze internationale programma's en Summer Schools kunnen studenten internationale vaardigheden verwerven. 

Landschapsarchitectuur biedt een jaarlijks gezamenlijk programma aan via EMiLA (European Master in Landscape Architecture), met ook Summer School-workshops. Projecten, studiebezoeken, workshops in het buitenland zijn:

• Grensoverschrijdende ontwerpprojectlocaties
• Grensoverschrijdende studiebezoeken (Eurotour)
• Grensoverschrijdende workshops (Summer Schools)

Strategische partners
De Academie is actief lid van diverse internationale netwerken, zoals de EAAE, ECLAS en IFLA. Ons doel is om het internationale profiel van ons instituut te waarborgen. We zijn recent toegetreden tot AESOP en ISOCARP. Binnen de EAAE nemen we actief deel aan de Education Academy.

Op dit moment maakt de Academie deel uit van een exclusief netwerk van overwegend Europese instituten. Voorbeelden zijn:

Curriculum partners:
EMiLA: European Master in Landscape Architecture

Meerjarige samenwerkingspartners:
Wood- Structure & Expression: strategisch partnerschap Erasmus + (Architectuur: 2018-2020);
Design in urbanism: The Big Reset in Neighborhood Design: (Stedenbouw: sinds 2015);

Eenjarige samenwerkingspartners:
Gdansk University of Technology, Architectuur
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Lund School of Architecture
Vilnius Gediminas Technical University
University of Copenhagen, Denemarken
Ecole Nationale Superieure de la Nature et du Paysage, Blois
Universität für Bodenkultur Wien
BAC - Boston Architectural College

Delen