Diversiteit en inclusie

Op de Academie van Bouwkunst streven we naar een inclusieve omgeving waar alle studenten, docenten, medewerkers en bezoekers zich veilig en gewaardeerd voelen. Een Academie waarin iedereen zich kan ontplooien en welkom voelt.   

Op de Academie van Bouwkunst hebben we een mix van individuen met verschillende culturele en sociale achtergronden. Dit geldt voor de drie masteropleidingen, in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Wij maken expliciete keuzes bij het samenstellen van onderwijsgroepen, om culturele en disciplinaire diversiteit zonder uitsluiting te garanderen. Wij koesteren een inspirerende interculturele leeromgeving waarin uitwisseling wordt aangemoedigd. Studenten leren communiceren en werken met studenten en docenten met verschillende culturele achtergronden. De International Classroom staat centraal in onze onderwijsfilosofie en praktische aanpak. Het is de ruggengraat van alle activiteiten die erop gericht zijn de impact en de resultaten van ons onderwijs te maximaliseren. 

Diversiteit en inclusie zijn begrippen die belangrijk zijn voor een omgeving waar studenten, docenten, medewerkers en bezoekers zich veilig en gewaardeerd voelen.  

Diversiteit op de Academie van Bouwkunst gaat over de aanwezigheid van studenten, docenten en medewerkers met verschillende ervaringen, ideeën en perspectieven. Op de Academie willen we de diversiteit van de samenleving representeren op het gebied van etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd en sociaal-economische achtergrond. De studentenpopulatie van de Academie is heel divers. De docenten- en medewerkerspopulatie van de Academie is steeds diverser geworden. Maar dat betekent niet per definitie dat de Academie inclusief is.  

Inclusie op de Academie van Bouwkunst betekent een leer-en werkomgeving waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht achtergrond, en een omgeving waar iedereen zijn talenten kan ontwikkelen.   

Met het Actieplan Diversiteit & Inclusie willen we een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving bevorderen. Ons actieplan is een 'ongoing' actieplan en het bestaat uit 5 onderdelen. 

Delen