De maquettewerkplaats op de Academie van Bouwkunst is uitgerust met basale apparatuur en is in eerste instantie ingericht voor studenten die aan de slag willen en daar thuis niet de ruimte of de apparatuur voor hebben. Het is dus naast leslokaal vooral ook een werkplaats voor de individuele student.

Studenten kunnen pas gebruik maken van de werkplaats nadat zij aanwezig zijn geweest bij de introductie bijeenskomst aan het begin van het eerste jaar. Daarna is het volgende van toepassing: de maquettewerkplaats heeft een 'openbaar' deel dat toegankelijk is tijdens openingstijden van de Academie. De tweede, afgesloten ruimte met de gereedschappen & machines is toegangkelijk onder begeleiding van een van de instructeurs. Aanwezigheid van de instructeur is over het algemeen op vrijdagen. 

Met ingang van academiejaar '23-'24 is het gebruik van styrofoam (polystyreen) in het gebouw van de academie verboden (buiten het gebouw gemaakte modellen mogen wel worden gestald of getoond). Er is daarom nu 100% biobased biofoam beschikbaar in de maquettewerkplaats, er is ruimte gemaakt voor twee plekken waar men kan foamcutten. Dit gebeurt met luchtafzuiging, om mogelijke geurhinder en irritatie aan de luchtwegen te voorkomen. Het biofoam zal de komende tijd voor dezelfde prijs worden verkocht als het styrofoam,waarmee we als academie een investering doen in het gebruik van duurzame materialen.

 

Delen