Bonding Bricks

Lector Jan Peter Wingender en Udo Garritzmann (lid van de kenniskring) hebben in oktober 2012 een voordracht gehouden op de conferentie Bonding Bricks aan de Royal Danish Academy of Fine Arts. Het thema van de conferentie lag precies in het verlengde van het onderzoeksproject van het lectoraat An Exacting Material: Tectonics in Contemporary Brick Architecture.

Jan Peter Wingender heeft in zijn bijdrage in vogelvlucht het veranderde denken over baksteen en baksteengebruik in Nederland beschreven over de afgelopen 100 jaar. Hierna presenteerde hij de methode van analyseren die is toegepast in de tentoonstelling Brick Dresses. De technieken van dragen, ophangen, plakken en dilateren die tegenwoordig achter een bakstenen gevel schuilgaan, werden hiermee inzichtelijk gemaakt. Wingender heeft laten zien wat deze technieken voor de ontwerppraktijk van Wingender Hovenier Architecten betekenen.

Udo Garritzmann presenteerde zijn onderzoek naar tektoniek. Hij onderscheidt de tektoniek van het last-afdragen en de tektoniek van de bekleding. Voor beide concepten heeft hij de implicaties voor baksteenarchitectuur geschetst en een lijn getrokken vanuit historische voorbeelden naar de eigentijdse ontwerppraktijk. Zijn bijdrage fungeerde als theoretisch kader voor de afsluitende discussie tijdens de conferentie in Kopenhagen.

Andere sprekers (Stephen Bates, Johan Celsing, Jesper Gottlieb, Knut Hjeltnes, Nini Leimand, Borre Skodvin en Dominikus Stark) toonden prachtige baksteenprojecten uit eigen ontwerppraktijk. Opvallend was de diversiteit in benadering van baksteenarchitectuur door verschillende bureaus. Dit valt voor een deel te verklaren door de verschillende contexten en randvoorwaarden van de projecten. Die variëren van Afrika tot Scandinavië en vereisen bijvoorbeeld niet overal warmte-isolerende wanden. Soms is het wellicht te danken aan eigenzinnigheid en vindingrijkheid. 

Knut Hjeltnes liet bijvoorbeeld enkele particuliere woonhuizen in Noorwegen zien waarin een in Nederland onbekende bouwmethode is toegepast. De projecten zijn gerealiseerd met halfsteens dragende binnen- en buitengevels die verbonden zijn met gemetselde stegen. De delegatie van de Academie keerde met veel nieuwe kennis en inspiratie van de conferentie terug.

Naar verwachting worden de bijdragen aan de conferentie Bonding Bricks in 2013 gepubliceerd door The Danish Architectural Press. Volgend jaar wordt ook de publicatie van de onderzoeksresultaten van het lectoraat Material & Design verwacht.

Delen