Lectoraat Material & Design

Lector Jan Peter Wingender gaf van 2010-2013 leiding aan het internationale project An Exacting Material: Tectonics in Contemporary Brick Architecture. Samen met zijn assistent architect Uri Gilad heeft hij met studenten en docenten de stand van zaken rondom het gebruik van het veelvuldig gebruikte materiaal baksteen onderzocht.

Wingender heeft met studenten van de Academie de unieke, eigen vormentaal van baksteen onderzocht, gericht op de uitdrukkingsmogelijkheden die het materiaal biedt en de onderliggende vraag hoe en waarom architecten het toepassen. Een gewenst onderzoeksresultaat is een bestandsopname en diagnose van de toepassing van baksteen. Volgens Wingender is de Academie – met haar concurrent onderwijs voor ontwerpers door ontwerpers - de aangewezen plek om kennis over het materiaal en de toepassing te vergaren, betekenissen inzichtelijk te maken, te praten, debatteren en reflecteren om zo de traditie verder te helpen. Daarnaast is er wederzijdse beïnvloeding van theorie, praktijk en onderwijs mogelijk.

Links
Boekpresentatie 'Brick: An exacting material'
Publicatie 'Brick' van lectoraatsprogramma Architectuur
Conferentie 'Bonding Bricks' aan de Royal Danish Academy of Fine Arts
'Nederland bouwt nog altijd in baksteen.' Interview met lector Jan Peter Wingender.
'De week van de baksteen: Architect Jan Peter Wingender', de Volkskrant, 17 feb 2012

Delen