Capita Selecta - Living Landscape

Onder invloed van de vele transformaties die het landschap ondergaat spreekt een groeiend aantal wetenschappers tegenwoordig over landschap als geleefde praktijk, ofwel als ‘levend landschap’. In de Capita Selecta-reeks ‘Living Landscape’ gaan internationale experts uit de landschapsarchitectuur in op de veranderde betekenis van landschap en op het vak van ontwerper.

Tijdstip en locatie
De Capita Selecta-lezingen zijn openbaar en vinden plaats op donderdagavond, aanvang 20.00 uur, in de Hoge Zaal van de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 213 te Amsterdam. De voertaal is Engels. Toegang is gratis.


9 september
Thomas Oles (VS)
Lecturer Living Landscape

16 september
Alan Berger (VS)
MIT/P-REX

23 september (geannuleerd)
Charles Waldheim (VS)
Harvard GSD

30 september
Eleanor Fawcett en Mark Brearley (VK)
Design for London

7 oktober
Chris Reed (VS)
Stoss-LU

14 oktober
Ken Smith (VS)
Workshop Ken Smith

Delen