Opleidingsgegevens
Studielast15 EC
Periodeeind augustus - januari / februari - juli
VoertaalNederlands / Engels
Aanmeldenvia online aanmeldformulier
DocentenMarijke Bruinsma, Mirjam Koevoet

Heb jij interesse in de inrichting van het Nederland van de toekomst? In deze pre-master van de Academie van Bouwkunst Amsterdam maak je in korte tijd kennis met de uitdagende vakgebieden Stedenbouwkunde en Landschapsarchitectuur. De pre-master is geschikt voor studenten van kunstacademies of andere relevante opleidingen én professionals. Je leert de belangrijkste vakkennis en ontwikkelt een onmisbare basis in ontwerpvaardigheden.

Waarom deze pre-master?
• Je maakt kennis met historische en hedendaagse denkbeelden over stad en land.
• Je vergroot je inzicht in het vak van stedenbouwkundige en landschapsarchitect.
• Je leert door praktische uitdagingen: je ontwerpt en experimenteert veel zelf.
• Je raakt geïnspireerd door boeiende docenten en excursies.
• En: als je de pre-master met succes afrondt, ben je beter voorbereid op een eventuele master aan de Academie van Bouwkunst. 

Uniek in Nederland
Uniek aan deze pre-master is dat we de vakgebieden stedenbouw en landschapsarchitectuur combineren. De Academie vindt het belangrijk dat stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten interdisciplinair denken en werken.

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en concreet oefenen is een wezenlijk onderdeel van de pre-master. 

Meld je aan voor deze pre-master via het aanmeldingsformulier. De deadline voor aanmelding voor de pre-master in het tweede semester van 2019-2020 is 8 november 2019. Niet-EER / EU-studenten kunnen alleen deelnemen aan de pre-master in het tweede semester van februari tot juni, vanwege visumvoorschriften.

Tijdens de pre-master werk je aan de volgende leerdoelen:

1. Kennis van bodem, vegetatie, ecologie, Nederlands cultuurlandschap en het vakgebied en de vakuitoefening van landschapsarchitecten.

2. Kennis van stedelijke programma’s, functionele systemen, leefmilieus, stadstypologieën en het vakgebied en de vakuitoefening van stedenbouwkundigen.

3. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van culturele, programmatische en technische aspecten.

4. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van planuitwerking, detaillering en materialisering.

5. Vaardigheden op het gebied van conceptueel en academisch denken en debat-, communicatie- en presentatietechnieken.

 

Welke vooropleiding heb je nodig voor de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur? Je kunt je aanmelden in een van de volgende gevallen:

• Je hebt een opleiding aan de kunstacademie afgerond.
• Je bent een professional die graag een masteropleiding Stedenbouw of Landschapsarchitectuur wil volgen, maar je mist in je vooropleiding belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden.

De voertaal van de pre-master is zowel Nederlands als Engels.

Voor je toelating tot de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur stuur je ons je cv, je motivatiebrief en een ‘startportfolio’. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de pre-master.

Motivatiebrief
In je motivatiebrief geef je duidelijk aan waarom je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur wilt volgen. Wat is het doel dat je met het behalen van de pre-master wil bereiken? 

Startportfolio
Je startportfolio is een uitdagende opdracht. Je maakt een compact vormgegeven document, waarin jij laat zien wat jouw ideeën zijn over stad en landschap.

Je mag kiezen tussen twee manieren om dit te doen. Je beschrijft de stad of het landschap:
• waar je bent opgegroeid en de manier waarop dit de laatste jaren is veranderd;
• waar je nu leeft en wat hier je favoriete plekken zijn.

Zet alle middelen in die jij nodig vindt. Werk vooral met beelden, kaarten, tekeningen, foto’s of woorden, of denk aan een bijzondere manier om het te presenteren. Belangrijk is dat wij je persoonlijke handschrift zien. Kies dus voor een combinatie waarin je in ieder geval tekeningen of schetsen laat zien.

 

We bieden de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur tweemaal per jaar aan: 

• in het eerste semester: van eind augustus tot en met januari
• in het tweede semester: van februari tot en met juli.

Je kunt je aanmelden via ons online aanmeldingsformulier. Niet-EER / EU-studenten kunnen alleen deelnemen aan de pre-master in het tweede semester van februari tot juni, vanwege visumvoorschriften.

Deadline aanmelding
• Voor het tweede semester 2019-2020 kun je je uiterlijk aanmelden tot 8 november 2019. 
• Voor het eerste semester 2020-2021 kun je je uiterlijk aanmelden tot 1 mei 2020.

Kosten
Het collegegeld voor de pre-master bedraagt € 950,- Dit bedrag is exclusief de kosten voor studiemateriaal, excursies, literatuur en lunches tijdens de workshops.

Hoe ziet je rooster eruit?
De pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur start met een driedaagse ontwerpworkshop die drie gehele dagen duurt van 9:30 tot 22:00 uur. De rest van de pre-master heeft drie vaste lesmomenten per week:

• dinsdag van 19:30-22:30 uur
• woensdag van 19:30-22:30 uur
• vrijdag van 9:30-16:30 uur

Daarnaast organiseren we incidenteel activiteiten op andere momenten in de week.

Welke vakken en programmaonderdelen volg je?

Workshop 1: Invisible Cities
Deze workshop gaat over de perceptie van ruimte. De student leert zijn zintuigen te gebruiken om bepaalde situaties in de stad te doorgronden. Het eindproduct is een verhaal in combinatie met een model op schaal.

Studio 1: Landschap
De eerste studio is gericht op het landschap in de omgeving van Amsterdam. Het doel is om de rijke gelaagdheid van het Nederlandse landschap te introduceren en uit te zoeken hoe je hiermee om kan gaan als ontwerper. In de eerste vier weken leert de student kijken en analyseren op basis van lokale en historische context. Na een excursie naar een specifieke locatie wordt de student gevraagd een ontwerpvoorstel te maken. Het resultaat hiervan verschilt van student tot student en is afhankelijk van persoonlijke bevindingen en voorkeur. Uiteindelijk maakt de student een masterplan en ontwikkelt een gedeelte van zijn project verder in ontwerp. De resultaten worden gepresenteerd op A1-posters.

Studio 2: Stedenbouw
De tweede studio begint met een driedaagse startworkshop. De student werkt met een specifieke locatie in de stad Amsterdam. Na locatiebezoek en verschillende lezingen maakt de student een ontwerpvoorstel dat zich gedurende acht weken verder zal ontwikkelen. De resultaten worden wederom gepresenteerd op A1 posters.

Workshop 2: Museumtuinen
Deze workshop beslaat meerdere weken en begint met lessen over bodem, beplanting en de invloed hiervan op het Nederlandse landschap. Na verschillende excursies naar stadstuinen en –parken maakt de student een ontwerp voor een museumtuin. Het thema en de locatie mag de student zelf kiezen. Het conceptuele proces en de vertaling daarvan naar een beplantingsplan wordt begeleid door de betrokken docenten. De resultaten worden wederom gepresenteerd op A1-posters.

Eindproject
In de laatste drie weken van de pre-master ontwikkel je je eindproject. Je kiest zelf voor een project en ontwikkelt dat. Doel is jouw autonomie in het ontwerpproces aan te tonen. Op basis van je eindpresentatie beoordelen de cursuscoördinator en de opleidingshoofden of je de pre-master hebt behaald. 

Heb je de pre-master inderdaad behaald? Dan kun je je aanmelden voor een van de masterprogramma’s aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Extra lessen en excursies
Naast de hoofdonderdelen van de pre-master volg je extra theoretische lessen, lessen over ontwerptools en excursies. Dit programma is bedoeld om jouw ontwerpkeuzes te versterken. 

Wanneer ontvang je een certificaat voor de pre-master?

Aan het einde van de pre-master ontvang je een certificaat, als je voldoet aan de volgende drie eisen.

1. Je bent aanwezig geweest bij alle hoofdonderdelen.* 

2. Je hebt elk hoofdonderdeel van de cursus afgerond met een voldoende. Van elke beoordeling gedurende de pre-master ontvang je een beoordelingsformulier met toelichting. Zo ondersteunen we jouw ontwikkeling en je onafhankelijkheid in het ontwerpproces. 

3. Jouw eindproject en de presentatie ervan wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende. De beoordelingscommissie bestaat uit de coördinatoren, aangevuld met gastdocenten en/of de hoofden van de opleidingen. Zij stellen samen jouw eindbeoordeling op. 

*Je mag maximaal één keer afwezig zijn bij elk hoofdonderdeel. Wel moet je je afwezigheid dan vooraf melden aan het studiesecretariaat en de coördinatoren én een gegronde reden hebben. 

Doorloop je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur met succes? Dan maak je een grotere kans op selectie voor een master aan de Academie van Bouwkunst.

Wil je na afronding van de pre-master een masteropleiding volgen? 

• Geef dit dan vóór de aanmelddeadline door aan het secretariaat.
• Na afronding van het eindproject van de pre-master krijg je de kans een definitief portfolio aan te leveren.
• Vervolgens beoordeelt de toelatingscommissie alle aanmeldingen. 

Als je wordt toegelaten, krijg je van de cursuscoördinator en docenten persoonlijk advies over je voorbereiding op het eerste studiejaar. 

Waarom een master?
Onze masteropleidingen leiden je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaat. 

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan Mareke Geraedts / mareke.geraedts@ahk.nl van de Academie van Bouwkunst.

 

 

Delen