Naar inhoud
 

Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar

Aanmeldingsprocedure

Om je aan te kunnen melden voor een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst dien je onderstaande stappen te doorlopen. (Gast- en uitwisselingsstudenten nemen eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl, zie tab Uitwisselings- en gaststudenten)

1-Inschrijving Studielink
2-Uploaden van vereiste documenten
3-Selectieprocedure
4-Uitslag

Belangrijke data

-1 april 2023: deadline voor de internationale aanmeldingen.
De Studielink-registratie is afgerond en de benodigde documenten voor inschrijving zijn ingediend.

-1 mei 2023: deadline voor Nederlandse aanmeldingen.
De Studielink-registratie is afgerond en de benodigde documenten voor inschrijving zijn ingediend.

-medio juni 2023: je wordt bericht over je toelating aan de Academie van Bouwkunst.

-24 augustus 2023 (donderdag): aanvang programma 2023-2024

Inschrijving Studielink

Studielink.nl is de officiële Nederlandse inschrijvingswebsite voor het hoger onderwijs. Om je aan te melden voor de masteropleiding moet je je eerst inschrijven in Studielink.

Als je officieel in Nederland woont (d.w.z. je staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente) moet je DigiD gebruiken om in te loggen op Studielink. (DigiD is een persoonlijke code die toegang geeft tot websites van de Nederlandse overheid.)

Ben je (nog) niet in Nederland geregistreerd, dan heb je geen DigiD-code en moet je inloggen met een Studielink-gebruikersnaam en -wachtwoord. Je zult een account moeten aanmaken als je die nog niet hebt. Volg dan de stappen om je aan te melden. Kies bij het selecteren van de opleiding de volgende opties wanneer dat wordt gevraagd:
 

Onderwijsinstelling: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Opleidingsniveau: HBO Master.
Opleidingsvorm: Deeltijd
Voertaal: kies Nederlands of Engels
Kies in de resultatenlijst ‘Master Architectuur’ of ‘Master Landschapsarchitectuurof ‘Master Stedenbouw’
Startdatum: 1 september 2023.

Na het voltooien van je registratie in Studielink, ontvang je een automatische e-mail met informatie waar en hoe je de vereiste documenten kunt uploaden.

Uploaden van vereiste documenten

Op de uploadpagina moeten aanvragers de volgende vragen beantwoorden en de volgende documenten uploaden:

a. Kopie van paspoort of identiteitsbewijs/ Copy of passport or identity card

b.Een recente pasfoto in JPEG formaat/ Passport photograph in JPEG format
Deze wordt gebruikt voor je studentenkaart als je wordt toegelaten. (In case of enrollment, this photo will be used for the student card).

c.Diploma('s) en cijferlijsten van de studie bij vraag 1/ Diploma(s) and grades lists of the study at question 1.
Als het diploma nog behaald moet worden, upload dan een notitie met de verwachte datum, maar stuur het diploma vóór 1 september naar Theo Peters. Upload ook het certificaat van de pre-master, indien in jouw geval van toepassing. If the diploma has yet to be obtained, please upload a note with the expected date, but send the diploma to Theo Peters before 1 September. Upload the certificate of the pre-master course as well, if applicable in your case.

d. Curriculum Vitae/ Curriculum Vitae
We eisen geen specifieke softwarekennis, maar zouden graag willen weten of je die wel hebt. Vermeld deze dan in je CV! We do not require specific software skills, but we would like to know if you have any. Please include these in your CV!

e. Motivatie (maximaal 1000 woorden)/ Motivation (maximum 1000 words)
Upload een korte motivatie waarom je je speciaal aanmeldt voor de Academie van Bouwkunst Amsterdam en deze afstudeerrichting. Upload a short explanation why you sign up specifically for the Amsterdam Academy of Architecture and this master’s program.

f.Beheersing van de Engelse taal/ Command of the English language
Studenten dienen voldoende beheersing van de Engelse taal te hebben, equivalent aan niveau B2 (Havo-niveau) van het Common European Framework of Reference (CEFR). Upload een bewijs of een toelichting. Students need to have sufficient control of the English language, equivalent with level B2 of the Common European Framework of Reference (CEFR). Upload any kind of  proof or an explanatory note.

g. Link naar Portfolio (max. ongeveer 20 pagina’s!)/ Link to Portfolio (max. about 20 pages!) 
Toegankelijke link naar je portfolio op het internet. (Het portfolio moet in ieder geval tot 1 september toegankelijk zijn. Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures). Accessible link to your portfolio on the internet. (The portfolio must in any case be accessible until 1 September.Make sure it is publicly accessible for us, without the use of login codes or registration procedures.)

Selectieprocedure

Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van motivatie, portfolio, en de gestelde eisen. Kandidaten die door de eerste selectieronde komen, kunnen worden uitgenodigd voor een online interview van 15 minuten met een of twee leden van de toelatingscommissie. Zo ja, dan zal dit in april/mei gebeuren..

Er melden zich elk jaar meer studenten aan dan we kunnen toelaten. Daarom is de selectie zorgvuldig. Daarbij wordt ook gelet op een evenwichtige mix in het toe te laten cohort (Dutch/international; vooropleiding; gender).

Binnen drie weken na het uploaden van je aanmelddocumenten ontvang je een ontvangstbevestiging van de Academie van Bouwkunst en informatie over het vervolg van de procedure. Wanneer je bij het verstrijken van deze termijn geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Kandidaten die na eerste beoordeling niet in aanmerking komen, krijgen zo spoedig mogelijk bericht, maar naar verwachting niet eerder dan 1 april. Kandidaten die wel door de eerste selectieronde komen, kunnen uitgenodigd worden voor een online interview van 15 minuten met een of twee leden van de toelatingscommissie in april of mei. 

Uitslag

Wij verwachten zo spoedig mogelijk in juni de definitieve uitslag te kunnen geven.

Delen
 

Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar