Opleidingsgegevens
Studielast 15 EC
Periode september - januari / februari - juni
Voertaal Nederlands / Engels
Aanmelden online formulier
Docent Jos Rijs

Wil jij graag architect worden en overweeg je een master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam? Breng dan eerst je technische en constructieve kennis op het juiste peil! Volg onze compacte en inspirerende pre-master Architectuur & Techniek waarin architectuur en de architectuurpraktijk de basis vormen. Je kunt je aanmelden als je een bachelor in architectonische vormgeving of interieurarchitectuur hebt. 

Waarom deze pre-master?
• Je maakt kennis met algemene bouwkunde aan de hand van korte themapresentaties over specifieke bouwkundige onderwerpen. Aan elk onderwerp koppelen we een tekenoefening.
• Je vergroot je inzicht in de relatie tussen de vormgeving en de draagstructuur van gebouwen.
• Je vergroot je bouwfysische kennis zodat je het woon- en werkklimaat van gebouwen weet te verbeteren.
• Je leert je eigen ontwerpen technisch en praktisch in verschillende materialen te onderbouwen met details die zijn gebaseerd op bouwkundige principes.
• Je leert uitwendige en inwendige krachten in de wisselwerking tussen constructie en constructiedelen te begrijpen én deze te visualiseren.
• Je gaat praktische uitdagingen aan: je sluit de pre-master af met een ontwerpoefening, waarin je integraal ontwerpt met technische kennis en vaardigheden.
• Je raakt geïnspireerd door excursies en boeiende lezingen van professionals uit de praktijk over hun vakgebied of over hun fascinatie voor een onderdeel van de architectuur.

En: als je de pre-master Architectuur & Techniek afrondt met een positieve aanbeveling, ben je uitstekend voorbereid op de master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst. Je maakt dan een grotere kans om direct toegelaten te worden tot de master.  

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en concreet oefenen is een wezenlijk onderdeel van de pre-master.

Meld je aan voor deze pre-master via het aanmeldingsformulier. De deadline voor aanmelding voor de pre-master in het tweede semester van 2019-2020 is 8 november 2019. Niet-EER / EU-studenten kunnen alleen deelnemen aan de pre-master in het tweede semester van februari tot juni, vanwege visumvoorschriften.

Tijdens de pre-master werk je aan de volgende leerdoelen:

1. Vergroten van je algemene bouwkundige basiskennis, waardoor meer inzicht ontstaat in hoe gebouwen gemaakt worden: van bouwsystemen in verschillende materialen tot aan het detail.

2. Kennis en inzicht in mechanica en constructie; vaardigheden in het begrijpen van uitwendige en inwendige krachten in de wisselwerking tussen constructie en constructiedelen.

3. Vergroten van je (bouw)fysische kennis van gebouwen in relatie tot het ontwerpproces.

4. Zelfstandig leren bouwkundig detailleren van verschillende onderdelen van gebouwen.

5. Verschillende vaardigheden in presentatietechnieken waarmee je je ontwerp communiceert.

Welke vooropleiding heb je nodig voor de pre-master Architectuur & Techniek? Je kunt je aanmelden als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Je hebt een bachelordiploma architectonische vormgeving of interieurarchitectuur.
Je beheerst wiskunde B, natuurkunde en Engels minimaal op havo niveau.

De voertaal van de pre-master is zowel Nederlands als Engels. 

Voor je toelating tot de pre-master Architectuur & Techniek stuur je ons je cv, je motivatiebrief en je portfolio. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de pre-master.

Motivatiebrief
In je motivatiebrief geef je duidelijk aan waarom je de pre-master Architectuur & Techniek wilt volgen. Wat is het doel dat je met het behalen van de pre-master wil bereiken? 

Portfolio
Je portfolio is een compact vormgegeven document, waarin je laat zien welke ontwerp- en tekenervaring je tot nu toe hebt opgedaan. 

We bieden de pre-master Architectuur & Techniek tweemaal per jaar aan: 

• in het eerste semester: van september tot en met januari;
• in het tweede semester: van februari tot en met juni. 

Niet-EER / EU-studenten kunnen alleen deelnemen aan de pre-master in het tweede semester van februari tot juni, vanwege visumvoorschriften. Je kunt je aanmelden via ons online aanmeldingsformulier.

Deadline aanmelding

• Voor het tweede semester 2019-2020 kun je je uiterlijk aanmelden tot 8 november 2019.
• Voor het eerste semester 2020-2021 kun je je uiterlijk aanmelden tot 1 mei 2020.

Kosten
Het collegegeld voor de pre-master bedraagt € 950,-. Dit bedrag is exclusief de kosten voor studiemateriaal, excursies, literatuur en lunches tijdens de workshops.

Hoe ziet je rooster eruit?

De pre-master Architectuur & Techniek heeft drie vaste lesmomenten per week:
dinsdag van 19:30-22:30 uur
woensdag van 19:30-22:30 uur
vrijdag van 9:30-12:30 en van 13:30-16:30 uur

Daarnaast organiseren we incidenteel ook activiteiten op dinsdag of op woensdag overdag.

Welke vakken en programmaonderdelen volg je? 

Tools 0
Binnen het vak Tools 0 doe je bouwkundige basiskennis op aan de hand van theorielessen gekoppeld aan bouwkundige tekenoefeningen. Op basis van architectonische voorbeelden behandelen we thema's als bouwsysteem, detail, materiaal en tekentechniek. Je rondt de oefeningen zoveel mogelijk in de les af.

Constructie en mechanica
Het vak Constructie en Mechanica wordt gegeven door twee docenten en bestaat uit negen lessen. Het is een inleidend vak waarin de focus ligt op het verwerven van kennis en inzicht in het vak mechanica. Tijdens de lessen krijg je de lesstof aangeboden in hoorcolleges, maak je oefeningen in de les en doe je aan zelfstudie.

Bouwfysica
Het vak Bouwfysica geeft je inzicht in gebouwgebonden (bouw)fysische aspecten in relatie tot het ontwerpproces. Je ontwikkelt basiskennis over de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen van een gebouw, en over daglichttoetreding, energieverbruik, installatietechniek en duurzaamheid.

Ontwerpopgave
Tijdens de pre-master Architectuur & Techniek krijg je een kleinschalige ontwerpopgave op basis van vooraf bepaalde uitgangspunten. Het resultaat: een volwaardig, helder en toegespitst architectonisch ontwerp dat jij presenteert aan de hand van tekeningen, beeldmateriaal en maquettes. Zo leer je een idee vertalen naar een architectonisch ontwerp, ontwikkel je gevoel voor schaal, verhoudingen en ruimtegebruik, en leer je vaardigheden om je ontwerp te communiceren. 

Excursie
Tijdens de excursie bezoek je een aantal bijzondere gebouwen. Ook brengen we een bezoek aan een bouwplaats, zodat je in de praktijk kunt bekijken hoe gebouwen worden gemaakt.

De architect en het gebouw
Tijdens een reeks excursies bezoeken we architectenbureaus waar een project wordt toegelicht aan de hand van tekeningen, maquettes en verhalen. Daarna bezoeken we het project samen met de architect. 

Wanneer krijg je een voldoende voor de pre-master?

Je sluit de pre-master met een voldoende af als je alle tentamens hebt gehaald, zowel over de theorie- als de ontwerponderdelen.

Krijg je bovendien een positieve aanbeveling van docenten, dan maak je een grotere kans om direct toegelaten te worden tot de masteropleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst. 

Doorloop je de pre-master Architectuur & Techniek met succes en krijg je een positieve aanbeveling van de docenten? Dan maak je een grotere kans om direct toegelaten te worden tot de masteropleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst.

Onze masteropleiding leidt je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaat.

Let op: als je de pre-master Architectuur & Techniek behaalt, betekent dit niet automatisch dat je wordt toegelaten tot de master Architectuur. Net als bij andere bachelorstudenten beoordelen we je definitieve toelating op basis van je portfolio en motivatiebrief.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan Mareke Geraedts / mareke.geraedts@ahk.nl van de Academie van Bouwkunst.

 

 

Delen