Het Erasmus+-programma van de Europese Commissie stimuleert studentenuitwisselingen tussen verschillende Europese instellingen in het hoger onderwijs. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van subsidies. Studenten die hun propedeuse hebben gehaald kunnen één keer tijdens hun studie in aanmerking komen voor een toekenning voor een buitenlandse studie of stage. Voor een studieperiode geldt het minimum van drie maanden tot maximaal een jaar. Een stageperiode duurt minimaal twee maanden tot maximaal een jaar. Studenten van alle nationaliteiten komen in aanmerking voor een Erasmus-beurs. Binnen het Erasmus+ programma zijn uitwisselingsovereenkomsten gesloten met verschillende buitenlandse opleidingen. Uitwisseling met andere opleidingen is mogelijk als deze zijn aangesloten bij het Erasmus+ programma.

Momenteel zijn binnen het Erasmus+ programma uitwisselingsovereenkomsten gesloten met elf buitenlandse opleidingen:

Royal Danish Academy of Fine Arts Copenhagen
University of Copenhagen
Leibniz Universität Hannover
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles
Ecole Nationale Superiéure de la Nature et du Paysage, Blois
Edinburgh College of Art
Istanbul Kültür Üniversitesi
Universität Liechtenstein
Vilnius Gediminas Technical University

Meer informatie over uitwisseling met het Erasmus programma staat op de overkoepelende website van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.  

Delen