Uitwisselings- en gaststudenten

De aanvraagprocedure voor uitwisselingsstudenten en gaststudenten verschilt van de reguliere aanvraagprocedure, omdat deze aanvragers NIET via Studielink aanmelden.

Aanvraagprocedure uitwisselingsstudenten
Uitwisselingsstudenten zijn studenten van scholen die een ‘Erasmus’ of ‘EMiLA’ uitwisselingsovereenkomst hebben met de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. De Academie heeft een jaarlijks quotum van inkomende uitwisselingsstudenten. Dit quotum wordt echter altijd overschreden door het aantal uitwisselingsaanvragen. Als je je wilt aanmelden als uitwisselingsstudent, moet je thuisinstelling contact met ons opnemen om je voor te dragen. Wij zullen je dan voorzien van informatie over hoe je je kunt aanmelden. Zonder een voordracht van je eigen onderwijsinstelling kan je aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Toelating hangt niet alleen af ​​van een bilaterale Erasmus-overeenkomst tussen de scholen, maar ook van de geschiktheid van de student, zoals blijkt uit het portfolio. Als je vragen hebt, kunt je altijd contact opnemen met het studiesecretariaat: avb-studiesecretariaat@ahk.nl. 

Aanmeldingsprocedure gaststudenten
De masteropleidingen worden in het Engels gegeven en staan ​​daarom open voor gaststudenten. Deze studenten kunnen deelnemen aan het programma voor een of twee semesters, op voorwaarde dat hun niveau overeenkomt met de vereiste norm (minimaal een relevante bacheloropleiding). Je hoeft je niet te registreren in Studielink, omdat dit alleen is om je aan te melden voor het 4-jarige masterprogramma. Neem contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl
 als je je wilt aanmelden. Wij zullen je dan voorzien van informatie over de aanmeldprocedure. 

Benodigde documenten
Om het uitwisselingsprogramma of het gaststudentenprogramma aan te vragen, hebben we de volgende documenten nodig. Je ontvangt het aanmeldformulier zodra je ons op de hoogte hebt gesteld van je aanvraag.

• Digitaal ingevuld aanmeldformulier
• Curriculum vitae
• link naar je portfolio
• Pasfoto
• Kopie van paspoort of identiteitskaart
• Kopie van diploma's
• Bewijs van beheersing van de Engelse taal

De masterprogramma's worden in het Engels aangeboden. Studenten moeten voldoende beheersing van de Engelse taal hebben, gelijkwaardig aan niveau B2 van het CEFR.

Portfolio
- Je portfolio moet digitaal aangeleverd
- Je portfolio toont je ontwerptalent en ontwerpervaring
- Het bestand moet in PDF-formaat worden aangeleverd
- Het bestand moet minimaal twee maanden digitaal toegankelijk zijn
- Maximaal 20-30 pagina's
- Bestandsgrootte: 30 MB maximaal

Als je aanvraag niet aan de vereisten voldoet en/of onvolledig is, wordt deze niet in behandeling genomen. Mis je een diploma omdat je dit nog moet behalen, dan is deze bepaling niet van toepassing. Voor het indienen van diploma’s is 1 september de harde deadline. Binnen twee tot drie weken na indiening van je aanvraag ontvang je een bevestiging.

De selectieprocedure vindt plaats op basis van het portfolio, een motivatiebrief en (indien nodig) een interview.

Delen