Naar inhoud
 

Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar

Toelatingseisen

Hier vind je een overzicht van de toelatingseisen voor toelating tot de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

VOOROPLEIDING OP BACHELOR-NIVEAU

Om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst voldoet je vooropleiding aan één van de drie onderstaande criteria:

1. Je hebt een diploma van een Nederlandse bachelor- of masteropleiding die aansluit bij de te volgen opleiding aan de Academie van Bouwkunst. Twijfel je of je een relevante vooropleiding hebt? Bekijk hier het overzicht daarvan voor de:
Master Architectuur
Master Stedenbouw
Master Landschapsarchitectuur

2. Je hebt een buitenlandse bachelor- of masteropleiding die in de lijn ligt van de masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst.

3. Je hebt een relevante buitenlandse vooropleiding in combinatie met voldoende relevante werkervaring waardoor je in aanmerking denkt te komen voor de gewenste opleiding. De werkervaring blijkt uit cv en portfolio. De relevantie wordt gewogen door de toelatingscommissie.

Buitenlands diploma:
Mocht een buitenlandse vooropleiding bij ons onbekend zijn, dan kan deze worden getoetst door Nuffic (=the expertise and service centre for internationalisation in Dutch education).

Diploma nog te behalen:
Als je het (bachelor-)diploma nog moet behalen, kun je toch deelnemen aan het selectieproces. Als je dan wordt toegelaten, is dat onder voorbehoud. In dat geval moet een kopie van het diploma uiterlijk 1 september in ons bezit zijn, anders vervalt de toelating. Upload bij je aanmelding wel een notitie waarin je meedeelt wanneer je het diploma verwacht te hebben.

PORTFOLIO

-Het portfolio moet bereikbaar zijn via een link naar een digitale opslagplaats op het internet, zoals Dropbox of Google Drive.
-Het portfolio moet in ieder geval tot 1 september toegankelijk zijn. 
-Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures.
-Beperk je portfolio alsjeblieft tot maximaal een pagina of twintig. 
-oor een goed portfolio, zie ook de Portfolio Tips & Tricks

WERKEN IN DE PRAKTIJK

Het opdoen van beroepservaring is een belangrijk onderdeel van onze master opleiding. Bij aanvang van de studie (of kort daarna) dient de student werkzaam te zijn in een voor de studie relevante werkplek. Zie ook de info over het buitenschools curriculum.


Belangrijk: Werk in de praktijk voor niet-EER-studenten.
In tegenstelling tot gast- en uitwisselingsstudenten (hoewel het hun sterk wordt aanbevolen), moeten 4-jarige masterstudenten -ook van buiten de EER- wel praktijkervaring opdoen die tot 50% van de studiepunten oplevert. Algemeen: De Nederlandse wet staat niet toe dat studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in Nederland werken in een reguliere dienstbetrekking. De Academie van Bouwkunst is een uitzondering op deze regel. Niet-EER-studenten mogen onder een aantal strikte voorwaarden een reguliere baan in Nederland hebben voor maximaal 32 uur per week. Maar dit geldt alleen als de studenten zijn ingeschreven als vierjarige masterstudent en de goedkeuring hebben van de Academie van Bouwkunst.

BEHEERSING VAN DE ENGELSE TAAL

Kandidaten van wie de moedertaal niet Engels is, moeten kunnen aantonen het Engels te beheersen op niveau B2 (Dutch: Havo-niveau) van de Common European Framework of Reference for Languages (zie CEFR), of gelijkwaardig.

Het taalniveau moet worden aangetoond met óf de uitslag van een Engelstalige test (TOEFL, IELTS) óf een cijferlijst van een voorgaande studie, óf een ander document waaruit onomstotelijk valt op te maken dat de beheersing van het Engels op het vereiste niveau is.

Internationale kandidaten die door de eerste selectieronde komen, worden uitgenodigd voor een kort (online) gesprek met de toelatingscommissie. Tijdens dit gesprek zal onder meer de vaardigheid in de Engelse taal blijken.

Delen
 

Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar