Kilian Lode

Kilian Lode

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2023
E-mail
kilianlode95@hotmail.nl
Contact
LinkedIn

Dirigeren van Verandering

Integraal toekomstperspectief voor de regio Zwolle
 

Sinds de introductie van de auto is veel van onze leefomgeving ontworpen met één doel: het vergemakkelijken van de doorstroming. Of het nu gaat om verkeer, water, landbouwproductie, openbaar vervoer, fietspaden, energievoorzieningen of economische activiteiten; al deze belangen hebben vaak de prioriteit gekregen boven de kwaliteit van onze leefomgeving. 

De recente uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd, zoals: de klimaatverandering, de verkeerscongestie, de woningcrisis en de stikstofproblematiek. Deze uitdagingen benadrukken dat niet alle vormen van doorstroming onbeperkt in onze leefomgeving kunnen worden gefaciliteerd. Er moeten keuzes worden gemaakt, waarbij de kwaliteit van onze leefomgeving voorop moet komen te staan. Om een alomvattend perspectief te bieden aan belanghebbenden heb ik een ruimtelijke partituur gecreëerd. Hierin zijn de ruimtelijke principes georganiseerd op thema en plek geordend.  

Het creëren van een kwalitatieve leefomgeving vereist een vergelijkbare benadering als het componeren van een prachtig muziekstuk, waarbij elk instrument zijn eigen melodie speelt en het soms ook stil is. In de regio Zwolle wordt momenteel de auto als dominante kracht beschouwd, die alle andere aspecten van de leefomgeving overstemt. Alleen wanneer alle elementen harmonieus op elkaar zijn afgestemd, kan er een leefomgeving ontstaan die zowel duurzaam als aantrekkelijk is voor de toekomst. 

De onaantrekkelijke en anonieme stadsrand van Zwolle illustreert duidelijk waar de auto de grootste impact heeft gehad. In mijn afstudeerproject zal deze locatie juist worden getransformeerd tot een plek met hoogwaardige stedelijke voorzieningen, inclusief een nieuw treinstation. Deze nieuwe wijk zal op fietsafstand liggen van de culturele binnenstad en op loopafstand van een divers en natuurlijk landschap, waardoor het de kwaliteit van de hele regio zal versterken. 


Afstudeerdatum: 21 augustus 2023 
Afstudeercommissie: Jaap Brouwer (mentor), Yttje Feddes, Henk Snel  
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Hans van der Made, Herman Zonderland 

Terug naar lijst
Delen