Coen Pronk

Coen Pronk

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2023
E-mail
coen.pronk@hotmail.com
Contact
LinkedIn

Weer Meer Leven

 - herleving van het Veerse meer na een stille dood 
 

De waterkwaliteit in Nederland is ondermaats en voldoet niet aan de richtlijnen. Ook het Veerse Meer in Zeeland kent grote problemen met de waterkwaliteit. Er wordt zelfs gesproken over een “Stille dood van het Veerse Meer”. 

Op een diepte van drie meter onder het wateroppervlak zijn de eerste symptomen van zuurstofgebrek al zichtbaar. Bij zes meter diepte is er geen sprake meer van een gezond bodemleven. Dit komt met name door een gebrek aan zuurstof dat optreedt in de zomer. Er vindt dan stratificatie plaats in het water, waardoor een warme en zuurstofrijke bovenlaag ontstaat en een koude en zuurstofarme onderlaag. Door een gebrek aan bodemleven zijn er ook geen organismen die het organisch materiaal af kunnen breken. Hierdoor ontstaat een sliblaag die veel zuurstof vraagt voor de afbraak, waardoor er meer zuurstofloosheid optreedt. 

De neerwaartse spiraal kan doorbroken worden door het Veerse Meer opnieuw te verbinden met de omliggende wateren. De zilte omstandigheden worden omarmd en zuurstofrijk water kan het meer bereiken. Daarnaast komt het water in beweging, wat belangrijk is voor de menging van de waterlagen. Om het voedselrijke polderwater af te vangen worden zuiveringspolders tussen de gemalen en het meer toegevoegd. Hier worden producten geteeld die de voedingsstoffen opnemen.  

De ecologie krijgt meer ruimte om de systemen weer in balans te brengen. Er ontstaan nieuwe kansen voor recreatie en landbouw door de zilte omstandigheden. De verschillende landschappen die aanwezig zijn hebben ieder een ander karakter en eigen omstandigheden. Dit vraagt om teelten die daarbij passen. Zo wordt het landschap meer divers en toekomstbestendig. 

Via de bestaande en nieuwe dijken is het landschap bereikbaar. Aan deze dijken grenzen vaak twee verschillende landschappen, waardoor een bezoek nooit saai is. Hier is het leven van het Veerse meer op verschillende punten te beleven. 

 

Afstudeerdatum: 28 augustus 2023
Afstudeercommissie: Jorryt Braaksma (mentor), Mirte van Laarhoven, Mark van Heukelum
Toegevoegde leden tbv examen: Jana Crepon, Remco van der Togt  

Terug naar lijst
Delen