Gezocht: Beroepservaringscoach Landschapsarchitectuur

Gepubliceerd op

De Academie van Bouwkunst Amsterdam is een concurrent opleiding, wat betekent dat studenten op vrijdag en een aantal avonden studeren aan de Academie en tegelijk beroepservaring op doen. Studenten werken van maandag t/m donderdag minimaal 20 uur per week maar meestal 32 uur. Onze studenten voeren zelf de regie over hun beroepservaring, ze zoeken zelf werk en zorgen dat het werk aansluit op het curriculum voor de beroepservaring. Daarbij begeleiden we onze studenten wel zo goed mogelijk. Een belangrijk middel wat we hier voor inzetten zijn coaches voor de beroepservaring. De Academie heeft drie coaches voor architectuurstudenten, één voor landschapsarchitectuurstudenten en twee voor stedenbouwstudenten.

De Academie wil het team van praktijkcoaches uitbreiden en zoekt een Coach Landschapsarchitectuur.

Als aanvulling op de werkzaamheden van de coördinator beroepservaring begeleidt de coach de studenten tijdens hun beroepservaring:

 • In het eerste jaar is de coach aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst en heeft een kennismakingsgesprek met een groep studenten die de coach gaat begeleiden;
 • De coach bezoekt in het eerste semester de werkgevers van de eerste jaar studenten en heeft een startgesprek met student en werkgever samen;
 • Deze gesprekken worden vastgelegd in verslagen die beschikbaar zijn voor de coördinator beroepservaring en de studenten.
 • In december voert de coach groepsgesprekken met de eerste jaar studenten over hun beroepservaring, het maken van praktijkdocumenten en over de jaarlijkse beoordeling van de beroepservaring in april .
 • Op verzoek en indien nodig helpt de coach de studenten met het vinden van werk. Onder andere door te helpen met het opstellen van een sollicitatiebrief, het maken van een portfolio en het geven van adviezen over sollicitatieprocedures.
 • In het tweede semester legt de coach bureaubezoeken af bij tweede en derde jaar studenten;
 • Voor tweede, derde en vierde jaar studenten die de coach in het eerste jaar begeleid heeft blijft de coach – naast de coördinator beroepservaring- beschikbaar voor advies;
 • Samen met de coördinator beroepservaring en de andere coaches worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd en verder vormgegeven.

Het betreft werk op freelancebasis waarvan de tijdsbesteding gemiddelde circa een halve dag per week bedraagt. De werkzaamheden worden vergoed op basis van bestede tijd uitgedrukt in College Eenheden waarbij één CE gelijk is aan 3,6 uur en de vergoeding per 1 januari 2024 €170,- per CE bedraagt.

Wij zoeken iemand die:

 • Landschapsarchitect is;
 • Het leuk vindt studenten tijdens hun beroepservaring te coachen;
 • Zelf ruime werkervaring heeft als Landschapsarchitect;
 • De tijd heeft om gemiddeld, flexibel een halve dag per week in te vullen;
 • Een stevige gesprekspartner voor werkgevers is;
 • De Nederlandse en Engelse taal beheerst.  De Academie heeft circa 30 % internationale studenten.

Spreekt dit je aan of heb je vragen? Neem dan contact op met de coördinator beroepservaring Nico van Bockhooven. Nico.vanbockhooven@ahk.nl of 0654378991.

Delen