1·Lectures over de Amsterdamse School: One Material

donderdag 14 april 2016, 20:00 - 21:30 uur
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam

In 2016 vieren we 100 jaar Amsterdamse School. De woningbouw van de Amsterdamse School behoort tot de hoogtepunten van de Nederlandse architectuur en is nu nog overal in de stad te bewonderen. De keuze van de Amsterdamse schoolarchitecten voor baksteen en ornament, voor de gevel als expressiemiddel en het woonblok als straatbepalend element vormen tezamen een publiek statement. We zien een duidelijke herwaardering van deze ontwerpkeuzes, in materiaal, gebouw- en gebiedsontwikkeling.

In het kader van dit feestjaar staat deze 1·Lecture geheel in het teken van de Amsterdamse School als inspiratiebron van hedendaagse architecten. Voorafgaand vindt bij Architectuurcentrum Amsterdam om 16.00 uur de opening plaats van de tentoonstelling 100 jaar inspiratie – de invloed van de Amsterdamse School op het hedendaagse bouwen.

Met: Arjen Hoogeveen (Architectenbureau Hoogeveen), Marlies Rohmer (Marlies Rohmer Architects & Urbanist), Machiel Spaan (M3H) en Rudy Uytenhaak (Rudy Uytenhaak Architectenbureau). Moderator is Petra Brouwer (Universiteit van Amsterdam). De vier architecten zullen ook deelnemen aan de tentoonstelling.

1·Lectures
1·Lectures is een samenwerking van Architectuurcentrum Amsterdam en de Academie van Bouwkunst. Deskundigen, grootheden, nieuwkomers en buitenstaanders worden uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over onderwerpen in de architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp.

Kaarten
Deze lezing is uitverkocht. Academiestudenten en medewerkers hebben vrij toegang op vertoon van de college- of medewerkerspas. 

Delen