Saskia Kleij

Saskia Kleij

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2024
E-mail
saskia_kleij@hotmail.com
Contact
LinkedIn

De Levende Stad

Een stad voor plant, dier en mens

De afgelopen paar duizend jaar heeft de mens de natuur gebruikt voor haar eigen behoeften en daarmee enorme schade aan de natuur aangebracht. Het handelen van de mens heeft ervoor gezorgd dat het klimaat verandert en vele plant- en diersoorten uitsterven. Dit is niet alleen schadelijk voor de natuur, het is ook zelfdestructief. Effecten van klimaatverandering zorgen ervoor dat gebieden onleefbaar worden en leiden tot toenemende tekorten aan voedsel en drinkwater. Als we op deze voet verder gaan, ziet het er slecht uit voor de mensheid.   

Om te kunnen overleven moeten we onze manier van leven aanpassen. We zullen kritisch moeten kijken naar hoe we ons verhouden tot de natuur. In plaats van nemen, zullen we ook moeten geven. Ook in de steden. Met de bouw van steden hebben wij stenen landschappen gecreëerd, gericht op de efficiëntie en gemak van de mens. Maar deze steden zijn tegelijkertijd onderbrekingen van de natuurlijke processen en landschappen. De effecten van de klimaatverandering benadrukken dat deze inrichting van de steden op termijn niet houdbaar is. We moeten op zoek naar het evenwicht tussen mens en natuur. 

In dit afstudeerproject onderzoek ik hoe steden getransformeerd kunnen worden tot toekomstbestendige steden waarbij de behoeftes van planten, dieren en mensen als gelijkwaardig gezien worden. Met behulp van een nieuwe ontwerpmethodiek transformeer ik de Utrechtse wijk Overvecht tot een natuurinclusief en toekomstbestendig stuk stad. De mens vormt niet meer het middelpunt maar een integrale benadering van de stedenbouw staat centraal. Op deze manier leven we meer in harmonie met de natuur, geven we ruimte aan de natuur en zorgen we voor een gezonde en duurzame leefomgeving.  
 

Afstudeerdatum: 20 november 2023 
Afstudeercommissie: Hans van der Made (mentor), Ruwan Aluvihare, Marco Roos
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Léa Soret, Huub Juurlink 

Terug naar lijst
Delen