Dennis Koek

Dennis Koek

Opleiding
Architectuur
Lichting
2024
Website
www.denniskoek.com
E-mail
denniskoek@live.nl
Contact
LinkedIn

MODUS VIVENDI – monument van sociale integratie


Modus Vivendi is het monument van sociale integratie, dienend als een ode aan de sociale ontmoeting en de sociale flexibiliteit die we in onze gepolariseerde, interculturele samenleving zijn verloren en zo hard nodig hebben. Het monument is een sociaal-architectonische sculptuur die eert, faciliteert en stimuleert tot de sociale verkenning, ontdekking en ontmoeting in onze interculturele samen-leving.

De huidige samenleving is divers en pluriform. We leven echter vooral passief naast elkaar, en zelden actief mét elkaar. De bias denkbeelden vanuit het in-group / out-group principe, in een veelal denkbeeldige, ontastbare omgeving zorgen voor een segregatie en polarisatie van de verschillende groepen in de samenleving.

De onderzoeksvraag in dit project is hoe architectuur een rol zou moeten spelen in de sociale integratie van de interculturele samen-leving. Publieke architectuur vervult hierbij een belangrijke rol in de fysieke ontmoeting van deze verschillende groepen. Architectuur met een publieke functie moet daarom minder vanuit conventionele richtlijnen of uit gewoonte worden ontworpen, maar vooral vanuit een sociaal vertrekpunt, waarbij het sociale gebruik van de ruimte en de ruimtelijke sociale bewustwording van jezelf en de ander altijd centraal staat.

De betekenis van ‘Modus Vivendi’ is een manier van leven of een manier van omgaan met elkaars verschillen, om door te gaan met datgene wat elkaar bindt, zelfs al delen zij niet dezelfde waarden en normen: een samen-leving. De quote van filosoof Eberhard Scheiffele, “het vreemd maken van het eigene, door het bestuderen van het vreemde” is daarom de rode draad in het onderzoek, de ontwikkeling en de uitwerking van het sociaal-architectuurproject Modus Vivendi. 

Het sociale monument Modus Vivendi is dé publieke, fysieke plek om deze sociale verkenning, ontdekking en ontmoeting te eren, faciliteren en stimuleren. Zoals het een monument betaamt is deze architectonische sculptuur van massa en contramassa een ode aan en stimulans voor onze sociale flexibiliteit.

Het onderzoek, de ontwikkelde theorieën en de uitwerking van het sociaal-architectuurproject Modus Vivendi zijn gebaseerd op wetenschappelijke theoretische studies uit de sociologie en omgevingspsychologie. Dit heeft geresulteerd in een architectonisch ontwerp van het sociaal monument, en dient als een manifest voor een meer sociale vorm van ontwerpen in de publieke architectuur. 
 

Afstudeerdatum: 22 januari 2024
Afstudeercommissie: Wouter Kroeze (mentor), Txell Blanco Diaz, Paul Kuipers 
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jarrik Ouburg, Krijn de Koning

Terug naar lijst
Delen