Tale Bjelland

Tale Bjelland

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2023
E-mail
talebjelland@gmail.com

ReWeaving

Herweven
Een betere openbare ruimte voor een betere geestelijke gezondheid
 

Nu moderne steden zich in hoog tempo uitbreiden, worden meer burgers dan ooit blootgesteld aan meer industriële en verharde landschappen. De standaard Europese stad is drastisch veranderd in de afgelopen 100 jaar, met een exponentieel groeiende bevolking en voorspellingen van toekomstige groei. De noodzaak om te verdichten, en daarmee de algemene prioriteit van huisvesting boven alle andere functies, is een negatieve trend geworden in de moderne samenleving. Openbaar groen werd van oudsher gezien als een luxe, en in veel opzichten is het dat vandaag de dag nog steeds, als iets dat niet in gelijke mate of in voldoende mate beschikbaar is voor alle inwoners van een stad. Zelfs nu nog worden parken en andere groene ruimten bedreigd door stedelijke wildgroei en de torenhoge grondwaarde in dichtbevolkte gebieden verergert het probleem alleen maar.

Deze stukjes stedelijk groen zijn onlosmakelijk verbonden met het welzijn van stadsbewoners. Het verlies aan groene ruimte, in combinatie met de toenemende migratie naar steden en de ongelijke kwaliteit van leven onder de bewoners, maakt een multidisciplinaire aanpak van de schijnbare moderne toename van geestesziekten noodzakelijk. Behandelopties om de veranderende eisen van mensen aan te pakken, moeten verder gaan dan medicatie en ook andere factoren bevatten die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Dit is waar de waarde van een herstellend landschap kan helpen deze stressfactoren te verminderen.

Dit project kijkt naar de dichtheid van de binnenstad van Oslo, een oase van asfalt, en wat de materialen en het gebruik ervan kunnen betekenen in termen van kwaliteit voor de bewoners. De focus ligt op de Aker-rivier (de groene ruggengraat) die de stad doorsnijdt en de verbinding ervan met het stedelijk netwerk. Een nieuwe manier voorstellen om te kijken naar het gefragmenteerde binnenstedelijke groen, het gebruik ervan en de openbare ruimte die ernaartoe leidt. Als een manier om de geleefde ervaring in de stad te verbeteren.

 

Afstudeerdatum: 26 juni 2023
Afstudeercommissie: Dirk Sijmons (mentor), Ruwan Aluvihare, Machiel van Dorst
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Saline Verhoeven, Brigitta van Weeren

Terug naar lijst
Delen