Rex van Beijsterveldt

Rex van Beijsterveldt

Water gedreven

- een ademend rivierenlandschap

Rivieren zoals de Rijn en de Maas vormen belangrijke levensaders voor zowel mens als natuur. Met de veranderingen in het klimaat en de negatieve consequenties van de cultivatie van de rivier en het landschap staan we aan de vooravond van een kantelpunt. Het ontwerpend onderzoek pleit voor een radicale transitie in het Nederlandse rivierengebied. 

In het rivierengebied contrasteren de extreme gevolgen scherp met elkaar. Zowel extreme watertekorten als overstromingsgevaar leggen een aanzienlijke druk op dit landschap, vooral in de laaggelegen komgebieden langs de rivieren. Deze kwetsbare gebieden vervullen daarom een sleutelrol bij het ontwikkelen van een grootschalige strategie om de gevolgen van klimaatverandering voor het Nederlandse rivierengebied op te vangen. Het biedt perspectief voor zowel natuur als de boer en toont wat mogelijk wordt wanneer water en bodem sturend zijn.

Deze benadering stelt ons in staat om niet alleen de negatieve effecten van klimaatverandering en een overgecultiveerd landschap te bestrijden, maar ook bij te dragen aan grootschalig natuurherstel en nieuwe vormen van landgebruik te realiseren. Door een grootschalig en intelligent watersysteem kan overtollig regen-en rivierwater worden opgevangen en benut in perioden van droogte. Het resultaat is een ademend landschap dat geeft en neemt, aangedreven door een vernieuwede innovatieve watermachine. Deze visie omvat een cascade van waterbassins binnen de rivierpolders, elk met een eigen functie, landgebruik en identiteit. Een landschap waarin het overschot aan regen- en rivierwater dankbaar wordt opgeslagen door een vernieuwd dynamisch watersysteem, en een bron vormt in tijden van droogte. Dit markeert een transitie naar een landgebruik gedreven door water en bodem, met mogelijkheden voor duurzame productie, natuur en ecologie, en biedt een visie die perspectief schept op een natuurlijke en klimaatadaptieve toekomst.Afstudeerdatum: 21 augustus 2023
Afstudeercommissie: Mirte van Laarhoven (mentor), Saline Verhoeven, Gerwin de Vries 
Toegevoegde leden tbv examen: Ziega van den Berk, Roel van Gerwen

Terug naar lijst
Delen