Luuk Koote

Luuk Koote

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2023
E-mail
lokoote@gmail.com
Contact
LinkedIn

De Stad van Vertrouwen

Een herzuiling op maat in het Amsteldorp

De Stad van Vertrouwen toont hoe we elkaar kunnen blijven vertrouwen in de stad die steeds dichter en diverser wordt. Met het Amsteldorp in de hoofdrol, zoekt het ontwerp antwoorden op wat we met elkaar delen en waarin we van elkaar verschillen.  

Zoals alle tuindorpen is het Amsteldorp gebouwd uit woningnood en als tegenwicht tegen de verpauperde stad. De buurt wordt na de realisatie in één keer bewoond door een groep die zich ineens Amsteldorper mocht noemen. Er wonen huishoudens die bij dezelfde fabrieken werken en kinderen van dezelfde leeftijd hebben. De opzet van de buurt gaat uit van idealen die dit in de hand werken. Open stroken verkavelingen met veel zicht in de woonstraten zorgen ervoor dat buren elkaar vinden in de voortuinen. De buurt komt elkaar tegen op het pleintje met de melkboer en de kruidenier. De kinderrijke huishoudens kunnen na al dit contact zich terugtrekken in de achtertuin. 

Maar de afgelopen 40 jaar is er veel veranderd. De gezinnen wonen er niet meer en de buurt heeft de helft minder bewoners. Het leven op straat is weg en voorzieningen en scholen zijn omgevallen. De manier waarop mensen hun dag in delen lijkt niet meer zo op elkaar als vroeger - het praatje bij de melkboer of de voortuin is geen vanzelfsprekendheid meer. Eenzaamheid, isolatie en wantrouwen liggen op de loer.  

Het contrast tussen het tuindorp en de stad wordt steeds groter. Het Amsteldorp is dé frontlinie van de Tuindorpen (Betondorp, Frankendael) van dit stuk Amsterdam. Stadsbewoners hebben een andere opvatting over samenleven en vertrouwen in de stad. Hier is meer ruimte voor het individu, en minder vanzelfsprekende controle binnen de groep. 

Dit project verwelkomt de hoogstedelijkheid aan de rand van het tuindorp. Het Amsteldorp zit op een kantelpunt waar het haar eigen idealen is ontgroeid. Het zou een influx van deze levendigheid goed kunnen gebruiken mits de overgang zorgvuldig wordt vormgegeven en de buurt niet wordt ontwricht.  

Om dit te doen heb ik een eigen instrumentarium ontwikkeld waarin ik deze verschillende vormen van vertrouwen in kaart breng. Het ontwerp gaat uit van de kracht van het Amsteldorp en gebruikt de stedelijke sfeer op plekken waar dat passend is. Het concept ‘een herzuiling op maat’ ziet hoe iedereen anders staat in het instrumentarium van vertrouwen en kijkt naar waarin we van elkaar verschillen, en wat we met elkaar delen. 
 

Afstudeerdatum: 19 december 2022
Afstudeercommissie: Tess Broekmans (mentor), Lyongo Juliana, Sander van der Ham 
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jerryt Krombeen, Liza van Alphen

 

 

Terug naar lijst
Delen