Niels Geerts

Niels Geerts

Opleiding
Architectuur
Lichting
2022
E-mail
contact@nielsgeerts.com

Heelhuis

Ik word wakker en… wat dan?
 

Heelhuis is een ontwerp voor een revalidatiecentrum tussen de Overtoom en het Vondelpark in Amsterdam. Het ontwerp vervangt het huidige Reade-gebouw, dat zich van zowel de stad als het achterliggende Vondelpark afkeert.

Het starpunt van het ontwerp vormt het manifest voor de zorg van Boukje Bügel. Tijdens haar proces van ziekte en revalidatie ondervond zij de ruimtelijke inperkingen van de huidige zorgarchitectuur en doet Boukje in woord en beeld een aanzet voor ruimtelijke voorstellen.

Startpunt van het ontwerp van huidige zorgarchitectuur is meestal geld en efficiëntie: een x-aantal minuten per bed. Heelhuis is een exercitie om zorgarchitectuur volledig te beredeneren vanuit het oogpunt van de patiënt. Concreet in dit project staat daarom de vraag: “Ik word wakker en wat dan?”

Het gebouw is gegroeid vanuit het bed. Stap voor stap zijn hier ruimten aan toegevoegd, en groeide de schaal van het ontwerp: van bed, naar kamer, naar gang, gemeenschappelijke ruimten, huis, kliniek, badhuis, tuin, stad en park. Om vervolgens weer terug te komen bij het bed. 

Het bed en de kamer vormen de belangrijkste plekken uit het complex. Vanuit het bed is in iedere kamer uitzicht op de tuin. Het Vondelpark komt als het ware binnen in de kamer. Door flexibele schermen en gordijnen is de kamer zowel erg intiem en afgesloten te maken, als open en verbonden met de gemeenschappelijke ruimten. De bewoner is hierdoor in staat om zelf te kiezen hoe hij of zij bezoek en zorg ontvangt, waarin iedere persoon uniek is.

Tegelijkertijd, om de “patiënt” volledig als autonome inwoner van de stad te beschouwen, is de verbinding met de stad en het park van belang. Voor het ontwerp is de historische groei van de Overtoom, de essentie van het Vondelpark en de geschiedenis van het ‘ziekenhuis’ in de stad onderzocht en doorvertaald.

Zo opent het gebouw zich naar de Overtoom, waar voorheen een hellingbaan de verbinding doorbrak. Het Vondelpark komt in ‘gebouwde toestand’ het complex binnen op begane grond en in de verdiepte stadsspa. Het idioom van de plattegronden ontleent zich, naast het manifest van Boukje, aan de rationele 19de eeuwse stedenbouw en de idyllische, natuurlijke opzet van het Vondelpark.

Veel verzorgingstehuizen zijn, door de privatisering van de zorg, ontworpen als efficiënte zorgmachines, waarbij de verzekeraar de kwaliteit van het kwetsbare leven bepaald. In Heelhuis wordt dit radicaal omgedraaid: hier staan de bewoner, de naasten en daardoor de kwaliteit van het leven (en ook het sterven) centraal.


Afstudeerdatum: 3 februari 2022
Initiator: Boukje Bügel-Gabreëls
Afstudeercommissie: Machiel Spaan (mentor), Laura Alvarez, Jarrik Ouburg
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jeroen van Mechelen, Stephan Verkuijlen 

Terug naar lijst
Delen