Tobias Kumkar

Tobias Kumkar

Opleiding
Architectuur
Lichting
2021
E-mail
tobias.kumkar@gmail.com

Story of a land

Het verhaal van een land

Over een landschap, identiteit en ons

"There should be friendship. Not only friendship towards a friend or a defined group but general friendship to the other, any other. To our surrounding, to the past and to the future". (Excerpt of ‘About a land - A Manifest’)


Ongeveer 30 jaar geleden werd de ruïne van een kerk het beginpunt van een lange reis die vreemden samenbracht; vreemden met verschillende nationaliteit, met verschillend geloof en met verschillende talen en culturen. Vreemdelingen die ooit als vijanden tegenover elkaar stonden, maar nu met één gemeenschappelijk stuk grond. Voor ieder van hen is de grond waarop de kerk en de stad staan een deel van hun identiteit, hun thuis.

Mijn grootvader was een van de initiatiefnemers van dit project, in zijn geboortedorp in het voormalige oosten van Duitsland, een gebied dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog onderdeel werd van Polen. Twee generaties later, met het verdwijnen van de getuigen van de vernietiging van de kerk, is dit project een reis door het land en zijn verhalen. Een reis geïnspireerd door het wederopbouwproject en de vriendschap die ontstond door de betrokkenheid, de gehechtheid en de passie van de mensen voor hun verloren of hun geërfde thuis.

Drie plaatsen in het landschap van Chojna zijn het begin van deze reis. Een reis van ontmoeten, vertellen, herontdekken, verbeelden en dromen van ons eigen nieuwe perspectief op onszelf en de wereld waar we deel van uitmaken. Drie plaatsen in een landschap dat de stille getuige is van het verleden, dat zijn sporen draagt, dat eenvoudigweg aanvaardt. Een landschap van onschuld, maar ook van schuld, dat een verzameling is van al onze sporen. Maar ook een landschap dat vrij is, vrij van alle vooroordelen, nationaliteit, ras en bekommernissen. Een landschap dat iedereen gelijk behandelt. Dat zich niet aanpast aan het individu, dat zichzelf blijft. Een landschap dat de wortels van onze toekomst draagt.

Deze reis belicht, onthult en ontdekt de verbondenheid met ons land. Elke locatie creëert op zijn eigen manier een ervaring die mensen uitnodigt om de kenmerken en kwaliteiten van die specifieke plek te (her)ontdekken en te omarmen. Gebaseerd op de historische, culturele, natuurlijke en persoonlijke lagen van het land vertegenwoordigen zij nieuwe inzichten en manieren om een gesprek te beginnen over de verbinding van mensen met hun land en met elkaar. Samen vertegenwoordigen ze de diversiteit van het land en zijn bewoners en creëren ze een basis voor een nieuwe benadering van het heronderhandelen en herontdekken van onze identiteit.

Aan het einde van deze reis zullen we allemaal weer onze weg gaan. Maar met een indruk rijker, een indruk die blijft, die ons verbindt met een plek en met elkaar.


Afstudeerdatum: 8 december 2020
Afstudeercommissie: Uri Gilad (mentor), Ira Koers en
Łukasz Bąkowski
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jo Barnett, Dingeman Deijs

Terug naar lijst
Delen