Olivier Hortensius

Olivier Hortensius

Opleiding
Architectuur
Lichting
2021
E-mail
O.Hortensius@gmail.com

Amstelhoven


Ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Mijn vader is overleden toen ik 3 jaar oud was. Mijn vader heeft hard gewerkt en er voor gezorgd dat na zijn dood mijn moeder financieel onafhankelijk was en daardoor in principe niet hoefde te werken. Ze was er dan ook 24/7 voor mij als ouder. Hierdoor kijk ik terug op een hele plezierige jeugd. Mijn oudere neef is ook in een eenoudergezin opgegroeid omdat ook zijn vader vroegtijdig overleden is. Zij hadden financieel niet de vrijheid en zijn moeder moest naast het ouderschap blijven werken. Daardoor was er voor haar weinig tijd om een zelfstandig leven te leiden.  

In de flat waarin ik ben opgegroeid is het lastig om buiten te spelen. Niet alle woningen zijn op dezelfde ruimte georiënteerd. Tussen de zichtlijnen en fysieke connecties bevindt zich een te grote afstand voor sociale controle en om het gevoel van verbinding te hebben. Kinderen in de flat zijn niet snel geneigd aan te bellen bij een vriendje en moeten eerst oud genoeg zijn om de lift te mogen gebruiken.  

In dit afstudeerproject wil ik de uitdaging aangaan om een betere woonsituatie en leefomgeving te creëren voor eenoudergezinnen in Amsterdam.  

PERSOONLIJK VERHAAL EN AMBITIE 
- Een betere woonsituatie en leefomgeving creëren voor eenoudergezinnen in Amsterdam. 
- Zichtlijnen en fysieke connecties voor directe connectie met de straat en andere woningen in de straat sociale controle en om het gevoel van verbinding. 
- Door de fysieke- en sociale verbinding is er makkelijker contact met anderen.  

DOELGROEP 
Sociale verbinding 
Fysieke en sociale verbinding tussen ouder en kind. Verbinding privé, semi-openbaar en openbare ruimtes. Meer sociale interactie door collectieve gemeenschap.  

Bewegingsvrijheid 
Meer bewegingsvrijheid zonder verlies van sociale controle / verbinding.  

Gezinsverdeling 
Meer tijd voor elkaar en zichzelf.  

Demografie 
Door de stijgende prijzen op de huizenmarkt en ruimtegebrek trekken eenoudergezinnen de stad uit.  

LOCATIE 
Dichtheid 
Verdichting en verbetering met (gedeeltelijk) behoud van de bestaande structuur.  

Voorzieningen 
Enkele voorzieningen reeds aanwezig.  

Bereikbaarheid 
Goed bereikbaar met fiets en OV. Kortere reistijden.  

Bouwkundig 
Compactere woningen binnen een complex met geïntegreerde (sociale) voorzieningen. 
Bij voorkeur ook mogelijkheid tot verdichting en verbetering met (gedeeltelijk) behoud van de bestaande structuur. 
Een complex met dorpse karakteristieken.  

Bereikbaarheid 
Goed bereikbaar met fiets en OV. Kortere reistijden.  

Bouwkundig 
Compactere woningen binnen een complex met geïntegreerde (sociale) voorzieningen. 
Bij voorkeur ook mogelijkheid tot verdichting en verbetering met (gedeeltelijk) behoud van de bestaande structuur. 
Een complex met dorpse karakteristieken.  

 

Afstudeerdatum: 31 maart 2021
Afstudeercommissie: Elsbeth Falk (mentor), Sweder Spanjer, Wim de Vos 
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Rik van DolderenWouter Kroeze

Terug naar lijst
Delen