Milo Greuter

Milo Greuter

Opleiding
Architectuur
Lichting
2021
E-mail
Milo.greuter@gmail.com

The Race of Nature


“Most of the land these days is divided into tiny bits and pieces between many landowners. With vegetation, if you start planting the same kinds of grasses or trees as the ones that can be found in local, wild nature, eventually the area you plant will exhibit the same colors and shapes as other parts of the region and will visually merge with the local environment. And following the flora merge, creatures like birds and butterflies will also cross the boundary between the wild and the private property, and an exciting tale will be born.” 

- Michio Tase 

Altijd in beweging en veranderlijk: de wind, de zee, de zon; alles wat we zien, is tijdelijk. Elk element van de natuur heeft zijn eigen cyclus en snelheid. Een eindeloze loop, zoals het circuit van Zandvoort. Een plaats die bekend staat om zijn racegeschiedenis en de terugkeer van de Formule 1. Niet iedereen is er positief over, omdat het de broed- en leefomgeving van verschillende diersoorten aantast en de uitstoot van F1 dramatisch hoog is.   

Om de lokale ecologie te verbeteren en te regenereren, wordt het circuit omgevormd tot een onderzoekscentrum op het gebied van biodiversiteit, waardoor er een plek van ontmoetingen ontstaat; tussen natuur en architectuur; tussen dieren en mensen. Waar grenzen vervagen en waar landschap en bebouwing met elkaar verweven zijn. Een gebouw dat staat voor een monument van verandering: het einde van de uitstoot van fossiele brandstoffen.  

Een duurzame onderzoeksomgeving die twee werelden onderzoekt: de abiotische en de biotische wereld; die ruimte schept voor een open dialoog met de natuur. De inbedding van de natuur in het ontwerp van het onderzoekscentrum is een essentieel onderdeel van het project. De binnen- en buitenkant zijn verweven met de rijke ecosystemen, waaronder de Noordzee, het strand, de duinen en de zoetwatermeren. Naadloos geïntegreerd in het landschap belichaamt het 'Zandvoort Ecologisch Instituut' de toekomst van het onderzoek - een toekomst die gebaseerd is op verbondenheid met de natuur en diep verbonden is met de zorg voor het milieu. Door een focus op natuurverbondenheid wordt met kennis van de natuur natuurvriendelijk gedrag gestimuleerd.    

De bestaande infrastructuur - het circuit zelf - doorkruist de plek en verbindt de talrijke gebouwen in het landschap. Dit omvangrijke project integreert het hele park als onderdeel van het educatieve proces. Het plaatst de omgeving aan de basis van het onderzoek. Een visueel modulaire structuur die het duinlandschap in vorm nabootst en verschillende ruimtes produceert zonder hetn waardevolle en toegankelijke landschap te verliezen. De vorm en de bio-based materialen zorgen ervoor dat dit gebouw opgaat in het landschap.


Afstudeerdatum: 26 augustus 2021
Afstudeercommissie:
Marty Roy (mentor), Ira Koers en Thijs de Zeeuw.
Toegevoegde leden t.b.v. het examen:
Bart Bulter en Dingeman Deijs.

 

Terug naar lijst
Delen