Ziega van den Berk

Ziega van den Berk

Het Doggersland, de kraamkamer van de Noordzee

Aanleiding en opgave
De Noordzee wordt al sinds het begin van de 20e eeuw geëxploiteerd door de visserij. Dit heeft onder meer geleid tot het bijna helemaal verdwijnen van het harde substraat; de voedingsbodem van het zeeleven. De bodem van de Noordzee is nu grotendeels vergelijkbaar met een kale woestijn. De plannen voor de energietransitie zoals geprojecteerd op de Noordzee en nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn enorm. In 2050 moeten er 15.000 windmolens gebouwd zijn in de Noordzee waarvan 8000 op de Doggersbank. 

De Doggersbank
Dit afstudeerplan onderzoekt wat het betekent voor de Doggersbank; een ondiepte in de Noordzee, als je het ontwerp van een windpark op zee benadert vanuit het perspectief van het landschap en het zeeleven zelf. Het harde substraat van een windpark biedt hier een kans.
Daarvoor moet men eerst de zee gaan zien als landschap en dit landschap met al zijn inwoners leren kennen. 

Wie zijn de bewoners van de Doggersbank?
Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat zijn hun wensen? Hoe ziet hun dag eruit?

Door me te verdiepen in het leven van de zeedieren, heb ik hen beter leren kennen waarbij ik heb onderzocht wat hun belangen zijn. Zo ben ik tot een reeks ontwerp parameters gekomen die van invloed zijn op het ontwerp van een windpark. Van het schaalniveau van een windmolenfundering tot aan die van een gigantisch windmolenpark over de gehele Doggersbank; iedere ontwerp-keuze is beïnvloed door de behoeften van het zeeleven. 

Een kraamkamer voor de Noordzee
Wanneer onze energietransitie gereed is en de windmolens zijn afgeschreven is er een begin van een onderwater-natuurgebied achtergelaten, een kraamkamer van formaat, die een bijdragen kan leveren aan het herstel van de gezondheid van de Noordzee.

Terug naar lijst
Delen