Robert Younger

Robert Younger

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2020
E-mail
robertdesiun@gmail.com

Tribalism in the digital age

Tribalisme in het digitale tijdperk

Mijn werk is gericht op een nieuwe aanpak om veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen in het licht van toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering, de 4e industriële revolutie (digitalisering) en bevolkingsgroei, door middel van een participatief ontwerpproces. Uitgangspunt is een uitgebreid onderzoek naar de sociaaleconomische gevolgen van technologische vooruitgang door middel van een vergelijkende studie van de industriële revolutie van de late 18e eeuw. Op basis van de bevindingen zijn drie scenario's opgesteld om mogelijke toekomstige realiteiten te verkennen en gevaren en mogelijkheden aan te wijzen.

1. Het voorspellende scenario identificeerde digitalisering, klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking als de belangrijkste drijvende krachten achter verandering in de toekomst.

2. Het verkennende scenario tekende voor verschillende toekomstbeelden langs twee assen: de technologische as bepaalt omhelzing / afwijzing van technologie in de toekomst en de maatschappelijke as definieert de organisatie van een toekomstige samenleving als CIVIL / CORPORATE. Er kwamen vier scenario's naar voren.

-The Escapist (CORPORATE REJECTION) toekomst ziet de toekomst als eilanden van welzijn in een disfunctionele wereld die wordt geteisterd door segregatie en de effecten van de opwarming van de aarde. De samenleving wordt alleen bijeengehouden door chemische en digitale omleiding. Dit komt heel dicht in de buurt van distopieën zoals '1984' van 'a brave new world'.

-De toekomst van Dataist (CORPORATE EMBRACE) toont de gevolgen van monopolies en technologische suprematie door een paar superbedrijven. De belofte van een zorgeloos, gezond en bovenmenselijk bestaan ​​wordt gekocht voor de prijs van absolute commodificatie van elk aspect van het leven. Slimme steden zorgen voor een soepele dagelijkse levenscyclus door datasets van elk individu te oogsten.

-Het Neo Luddite (CIVIL REJECTION) scenario toont een recessie van menselijke samenlevingen in tribale structuren met de afschaffing van hightech om aan de primaire behoeften als mens te voldoen. Het UNA Bomber-manifest was hier de blauwdruk.

-De Techno-Socialist (CILVIL EMBRACE) biedt een samenleving die individuele vrijheid vestigt door middel van democratische kennis en eigendom van technologie. Iedereen bezit machines, er is een synergetische relatie.

3. Het normatieve scenario stelde autonomie van besluit en de onafhankelijke voorziening van menselijke basisvoorzieningen zoals voedsel, schoon water en energie vast als noodzakelijke voorwaardes voor veerkrachtige stedelijke gemeenschappen. Dit wordt bereikt door onderwijs en de verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid/private sector terug naar het individu en het collectief.

Het projectgebied is Tempelhofer Feld, het voormalige vliegveld van Berlijn. Op het moment is dit het symbool voor de mislukte pogingen om toekomstbestendig beleid in te voeren die de kleurrijke en diverse samenleving van Berlijn behoudt. De verkiezingen van 2014, die plaatsvonden na afblazen van commerciële vluchten en verschillende andere ontwikkelingsplannen waren dan ook een duidelijke signaal van wantrouwen naar het stadsbestuur van Berlijn. Dit droeg bij aan het idee om de mensen te betrekken in de bestemmingsplannen om zo het grote potentieel van de stad en de uitdagingen te vervullen.

Ik heb een spel gecreëerd met regels die meehelpen de beslissingen van de deelnemers zo te structureren dat THF een laboratorium wordt voor ideeën, dromen en baanbrekende oplossingen. Ik heb dit gedaan om bij te dragen aan een pad voorruit voor Berlijn, waarin de mooie en afwijkende geschiedenis behouden blijft terwijl er ook ruimte is om een globale pionier te worden in hoe het stedelijk leven gekenmerkt kan worden door sociale gelijkheid, aanpassingen ten behoeve van het klimaat en, bovenal, in hoe een menselijke utopie georganiseerd kan worden.


Afstudeercommissie: Hiroki Matsuura (mentor), Joyce van den Berg, René Boer .
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Marijke Bruinsma, Jaap Brouwer

Terug naar lijst
Delen