Liza van Alphen

Liza van Alphen

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2020
E-mail
lizavanalphen@gmail.com

Stad onder, boven en tussen sporen


Dit afstudeerwerk toont de urgentie van het ontwikkelen van binnenstedelijke stationsgebieden. Het verdichten in stationsgebieden biedt de mogelijkheid voor een verandering in het mobiliteitssysteem in de stad, zodat het bezit van de ruimtevretende en vervuilende auto overbodig wordt. Daarnaast zijn in het stedelijk weefsel wonden ontstaan als gevolg van de doorsnijdingen van spoorbanen. Dit project pleit voor een zorgvuldig herstel van de spoorzone.

Na De Nieuwe Sleutelprojecten is het nu de tijd om kleinere stations een kwaliteitsimpuls te geven. De locatie vorkstation Amsterdam Muiderpoort is uitgewerkt, omdat de barrièrewerking van de dubbele spoorbanen stukken stad isoleert en omdat de druk op de woningmarkt in dit gebied gigantisch is. Als laatste wordt dit unheimische station door reizigers als onveilig beschouwd.

Ik stel voor om het station als brandpunt van het stadsdeel te beschouwen in plaats van het de rug toe te keren. De stedelijke ontwikkeling stel ik op drie verschillende lagen voor. De eerste laag bestaat uit de bestaande parels van de plek. Het stationsgebouw, een monument, is daar de belangrijkste speler in. Vervolgens is het van belang dat het stedelijk weefsel wordt aangeheeld. Onder de sporen door worden stadsstraten gecontinueerd maar ook een fijnmazig netwerk aangelegd. De derde laag is de laag boven het spoor. Deze is essentieel om de onderdoorgangen te activeren. Dit gebeurt doordat de adressen van de bebouwing boven het spoor zich in de onderdoorgangen bevinden.

Afstudeercommissie: Riette Bosch (mentor), Bert Dirrix, Elma van Boxel
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Maud Aarts, Rein Geurtsen

Terug naar lijst
Delen