Huub de With

Huub de With

Opleiding
Architectuur
Lichting
2020
E-mail
huub.de.with@gmail.com

De Stadsfoyer

Hoe sluit de RAI aan op de stad?


introductie
Men herkent het RAI complex door zijn naam maar niet door zijn weergave. Een grote leegte die op elk moment gevuld kan worden. Maar met wat? En hoe kom ik daar? Amsterdam RAI fascineert mij enorm door zijn formaat en het grote contrast met de omgeving. Een indrukkende hoeveelheid mensen loopt, fietst en rijdt dagelijks door- of langs de RAI heen, waarbij niemand het momentum pakt om daadwerkelijk stil te staan en te genieten van de plek.

Mijn affiniteit met de RAI begon 6 jaar geleden. Met mijn toenmalige teamgenoten verzamelde ik 5 keer per week tegenover het Europaplein, om vervolgens direct de A10 op te kunnen rijden. Onbewust is er een band ontstaan tussen het complex en mij. Met verbijstering keek ik altijd naar het gebied. Ik kreeg er maar geen grip op. Hierdoor stel ik mijzelf de vraag: “Hoe zou RAI zich kunnen verbinden met de stad en hoe zou de stad zich kunnen verbinden met RAI?” Het plan bestaat uit 3 onderdelen: een (stedenbouwkundige) analyse, een nieuw masterplan en een deeluitwerking op gebouwniveau.

geschiedenis & groei RAI
(Rijwiel Automobiel Industrie) is een Beurscomplex in het zuiden van Amsterdam, ingeklemd tussen ring A10, Beatrixpark en Plan Berlage. Het begon als RI ‘Rijwiel-Industrie’ binnen het Paleis voor Volksvlijt in 1895. Na 8 jaar werd de ‘A’ toegevoegd door de interesse en sterke bedrijfsfocus op automobielindustrie. Het efficiënte stramien van Alexander Bodon (7,5m x 7,5m) en goede economische tijd maakte het voor de RAI mogelijk om grote overspanningen te maken en uiteindelijk door te groeien naar een omvang van 112.000 m2.  

integratie met de stad
De gemeente Amsterdam is voor 25% aandeelhouder van de RAI en dat zie ik als een kans. RAI stopt het liefst alles weg achter gesloten deuren, bakent grenzen af en biedt geen toegankelijkheid voor de buurt of stadsbezoeker. Eenmaal binnen het complex word je geconfronteerd met een prachtige constructieve overmaat. In mijn visie gaat RAI zijn grenzen verleggen door op een andere manier naar zijn beschikbare ruimte te kijken. De fysieke (en economische) groeiontwikkeling van het huidige RAI complex is te monofunctioneel met daarbij een eenzijdige internationale focus.  

Het masterplan:’ De Stadsfoyer’, is mijn antwoord op de problematiek. Door te snijden in de constructieve overmaat van de RAI ontstaat er een foyer die de doorstroming in het gebied mogelijk maakt en op alle schalen de formele en informele doelgroepen samenbrengt. De formele setting van een beurs of congres geeft mensen een duidelijk doel, zoals een show of een ander evenement. De informele setting wordt gedefinieerd door de stadsbezoeker en is niet doelgericht. Het is een persoon die geen directe relatie heeft met het gebouw of het complex. 

het entreegebouw
Vanuit het masterplan heeft het entreegebouw een verbindende rol. Het dak van het gebouw werkt als trekpleister voor de plek en geeft een duidelijk overzicht van de nieuwe stedenbouwkundige assen, sneden en de schaal van het masterplan. Dit heb ik naar een hoger niveau uitgewerkt.  
 
Met mijn plan daag ik Amsterdam RAI uit om zijn monumentale waarde, schaal en structuur zichtbaar en toegankelijk te maken voor de stad.  


Afstudeercommissie: Wouter Kroeze (mentor), Uri Gilad, Bram Breedveld
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Mels Crouwel, Bart Bulter.

Terug naar lijst
Delen